[Slovak] Obežníky predstavených – Sestra Evelyne Franc

2014

 1 JANUÁR

 2 FEBRUÁR

 15 AUGUST

2013

 1 JANUÁR

 2 FEBRUÁR

 15 AUGUST

2012

 1 JANUÁR

 2 FEBRUÁR

 15 AUGUST

2011

 1 JANUÁR

 2 FEBRUÁR

 15 AUGUST

2010

 1 JANUÁR

 2 FEBRUÁR

 15 AUGUST

2009

 1 JANUÁR

 2 FEBRUÁR

 15 AUGUST

2008

 1 JANUÁR

 2 FEBRUÁR

 15 AUGUST

2007

 1 JANUÁR

 2 FEBRUÁR

15 AUGUST

2006

 1 JANUÁR

 2 FEBRUÁR

 15 AUGUST

2005

 1 JANUÁR

 2 FEBRUÁR

 15 AUGUST

2004

 1 JANUÁR

 2 FEBRUÁR

 15 AUGUST


← Obežníky predstavených