125 rocznica Iberoamerykańskiego Stowarzyszenia San Fernando

[Prowincja Świętej Ludwiki, Madryt] Od początku istnienia Stowarzyszenia Ambasador Hiszpanii w Paryżu jest Honorowym Prezesem Stowarzyszenia. Jako Honorowy Prezes 3 grudnia zorganizował w Ambasadzie uroczystość  z okazji 125 rocznicy powstania Stowarzyszenia.

Obchody rozpoczęła Eucharystia sprawowana w kaplicy Stowarzyszenia, w której oprócz Państwa Ambasadorów uczestniczyła mała grupa najbliższych współpracowników. Następnie w Ambasadzie Hiszpanii, Prezes Stowarzyszenia J.A. Cremades, w kilku słowach opowiedział historię Stowarzyszenia i podziękowała tym, którzy wspierali jego działalność przez te 125 lat.

„Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w ówczesnej Ambasadzie Hiszpanii.  Żona Księcia Mandas, Ambasadora Hiszpanii we Francji, należała do pierwszej grupy pań, które zainicjowały działalność charytatywną Stowarzyszenia. Do pierwszego spotkania Zarządu doszło w siedzibie Ambasady Hiszpanii przy bulwarze Courcelles 34.

Przez te 125 lat wszystko w San Fernando pochodzi od serca.  Z samego dna serca wspominamy przede wszystkim Panią Marię Valdés y Ozores, Markizę de La Guardia, która nosiła w sercu pamięć o San Fernando. Ukazała  to w książce wydanej w 2000 roku pod tytułem ” Hiszpania w Paryżu od 1892 roku. Historia Iberoamerykańskiego Stowarzyszenia San Fernando” (oryg. “España en París desde 1892. Historia de la Asociación Hispano-Americana San Fernando”).Powinna tu być dzisiaj z nami, ale kilka tygodni temu opuściła nas i tę rocznicę świętuje już w niebie. Dla niej San Fernando było wszystkim, tak samo jak dla jej przodków. Jej dziadkowie, jej rodzice  przez 34 lata byli aktywnie zaangażowani w Stowarzyszenie. Jej matka objęła w 1963 roku stanowisko Sekretarza Rady San Fernando i piastowała je aż do swojej śmierci w 1983 r. W 1988 roku Markiza de La Guardia zgodziła się wstąpić do Rady będąc w niej aktywną aż do śmierci, przekazując pochodnię swojej córce Beatriz, która obecnie należy do Rady.

125 lat temu jedna z Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo zaopiekowała się ubogimi w Neuilly. Niektóre hiszpańskie damy, w tym żona Ambasadora Hiszpanii, założyły Stowarzyszenie, aby pomóc tej Siostrze w opiece nad potrzebującymi zapewniając odzież i żywność. Od tego czasu Siostry tego Zgromadzenia animują wszystkie działania Stowarzyszenia.

Statut Stowarzyszenia załączony do dekretu o naszej instytucji precyzuje, że “w tym domu opuszczeni otrzymują schronienie, a Ubogim jest udzielana pomoc”. Markiz de Casa Riera, który był prezesem od założenia Stowarzyszenia aż do swojej śmierci w 1915 roku, przekazał Stowarzyszeniu budynek przy bulwarze  Bineau 121 w Neuilly-sur-Seine, w którym od tego czasu rozwija swoją działalność.

Dzisiaj San Fernando jest otwartym dla wszystkich ośrodkiem zdrowia zatwierdzonym przez Opiekę Społeczną z zespołem kilkunastu lekarzy rodzinnych i specjalistów, z których wielu jest dwujęzycznych, mówiących w języku francuskim i hiszpańskim. Mieszkają tu również studenci i robotnicy. Siostry odwiedzają więźniów hiszpańskojęzycznych w dwóch więzieniach w regionie paryskim oferując im wsparcie ludzkie, społeczne i duchowe. Słuchają i wspierają rodziny oraz pomagają im w podejmowaniu różnych decyzji, jak również pomagają w kontaktach z prawnikami lub konsulatami oferując wsparcie ludzkie i moralne. Siostry odwiedzają również starszych i chorych Hiszpanów w szpitalach lub w domach. Prowadzą kursy języka francuskiego dla świeżo przybyłych imigrantów, a od 2010 roku prowadzą El Paso, dom dla kobiet w stanie błogosławionym będących w trudnej sytuacji. Oferują młodym kobietom, które zdecydowały się urodzić dziecko, stabilne miejsce i pobyt w przyjaznym środowisku aż do urodzenia dziecka. Siostrom pomaga w tym zadaniu zespół wolontariuszy: położna, psycholog, doradca małżeństw i rodzin itp. Jeśli młode kobiety nie mają środków do życia, El Paso zaspokaja ich codzienne potrzeby, pomagając jednocześnie wyjść z kryzysu.

Serce jest obecne we wszystkich działaniach Stowarzyszenia. Nigdy nie zapomnimy, co zrobili nasi poprzednicy w czasie pierwszych 125 lat San Fernando. Dziękujemy wszystkim, którzy dziś umożliwiają tę cudowną rzeczywistość jaką jest San Fernando: Ambasadorowi Hiszpanii i wszystkim służbom Ambasady i Konsulatu, którzy wspierają tę działalność, a także dyplomatycznym przedstawicielom krajów latynoskich; Siostrom, które poświęcają życie dla chorych, potrzebujących, ludziom w potrzebie materialnej lub moralnej;  Lekarzom i Pielęgniarkom, którzy co roku opiekują się kilkoma tysiącami pacjentów w Centrum Medyczno-Socjalnym; Zespołowi współpracowników El Paso, który od momentu powstania osiem lat temu, pomógł w 112 porodach; wszystkim wolontariuszom, którzy współpracują ze Stowarzyszeniem w różnych obszarach. Wreszcie Członkom Zarządu kierującego Stowarzyszeniem, a szczególnie tym, którzy dzięki swoim darowiznom pozwalają Stowarzyszeniu zaspokoić potrzeby finansowe wynikające z ich działalności.

Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy przyłączyli się do nas dzisiaj w tym świętowaniu,

a zwłaszcza Alejandro Sánchezowi [przyp red. Ambasadorowi Hiszpanii] i José Manuelowi Escoinowi [Konsulowi Generalnemu w Madrycie], którzy pracowali niestrudzenie, aby przygotować dzisiejszą uroczystość a także artystom, którzy dali mam przyjemność ich  słuchania.”

Podsumowanie zaczerpnięte z przemówienia
Juana Antonio Cremadesa,
Prezesa Iberoamerykańskiego Stowarzyszenia San Fernando.

Views: 3 466