Beatyfikacja 60 Męczenników, członków Rodziny Wincentyńskiej w Madrycie

170612 martires logo thmb[Prowincje Hiszpanii] Na dzień 11 listopada br. zaplanowano beatyfikację 60 ofiar prześladowań religijnych XX w. – kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich, należących do Rodziny Wincentyńskiej i pochodzących z różnych części Hiszpanii. Beatyfikacji męczenników za wiarę dokona delegat papieski Kardynał Amato. Z tej okazji Kardynał Carlos Osoro, Arcybiskup Madrytu,  wystosował list do wszystkich Proboszczów, dyrektorów Centrów Edukacyjnych i innych instytucji Kościoła Diecezjalnego, a także do wszystkich wiernych. W liście tym pisze, że w jego odczuciu cała wspólnota diecezjalna zostaje objęta nadchodzącymi uroczystościami, gdyż „dzięki komunii świętych dokonuje się dzieło ewangelizacji”. Jednocześnie Kardynał Osoro zaprasza pielgrzymów z Rodziny Wincentyńskiej w Hiszpanii i na całym świecie do udziału w tym Święcie Męczenników. W kontekście obchodów Jubileuszu 400-lecia Charyzmatu Wincentyńskiego, Kardynał nazwał go misyjnym i wyraził radość „z możliwości wspólnego dziękczynienia Bogu za ten wielki dar”. W tym momencie staje w centrum osoba św. Wincentego: „Jak dobrze jest mieć właśnie teraz przykład i wstawiennictwo braci i sióstr, którzy byli wierni charyzmatowi wincentyńskiemu aż do heroicznego świadectwa oddania swego życia z miłości do Boga i bliźniego”

Konkretne twarze i imiona

Nowi męczennicy to 40 członków Zgromadzenia Misji (24 kapłanów i 16 braci), 2 Siostry Miłosierdzia, 13 osób świeckich należących do Stowarzyszeń Wincentyńskich oraz 5 księży diecezjalnych z Murcii, opiekunów tych Stowarzyszeń.

„Wszyscy oni oddali życie za Chrystusa i razem z Nim, w kilku miejscach Hiszpanii, podczas fali prześladowań lat 30-tych XX wieku”. Kardynał Osoro zaznaczył w swym liście, że większość z nich (39) otrzymała palmę męczeństwa w Madrycie, a spora grupa związana była z Bazyliką Cudownego Medalika: 14 Misjonarzy i 6 świeckich z okolic Chamberi, ojców rodzin, którzy należeli do „Stowarzyszenia Rycerzy Matki Bożej od Cudownego Medalika”. Innych 10 Misjonarzy należało do wspólnoty w Atocha, Hortaleza, Valdemoro i Fernandez. Jeszcze inni (21) złożyli swe świadectwo w Katalonii, Walencji i Murcji: trzech Kapłanów i dwie Siostry posługiwali w Barcelonie; jeden z Misjonarzy został zamordowany w Geronie; dwóch Misjonarzy i jeden Syn Maryi – w Walencji; w Murcji – Misjonarz, 5 księży diecezjalnych i 6 członków Dzieci Maryi od Cudownego Medalika.

Miłosierdzie okazywane ubogim i chorym 

170612 martires 2Kardynał Osoro w swoim liście wspomina imiennie niektórych spośród 60 Sług Bożych. Wśród nich są: José María Fernández Sánchez i Wincenty Queralt Lloret. Pierwszy z nich był Asturyjczykiem mieszkającym w Madrycie, a wcześniej misjonarzem w Indiach i Wice-Dyrektorem Sióstr Miłosierdzia w Hiszpanii. Ks. Wincenty pochodził z Katalonii i głosił Misje Ludowe, “ewangelizując młodych jako muzyk i poeta” rezydujący w Barcelonie. Z kolei Siostry Miłosierdzia: S. Toribia  Marticorena Sola i S. Dorinda Sotelo Rodríguez “opiekowały się chorymi na tuberkulozę w Barcelonie”. Wśród nowych męczenników znajduje się duża grupa świeckich, mających rodziny i samotnych, młodych i dorosłych, którzy wyznawali swoją wiarę i praktykowali miłosierdzie zachęceni duchem św. Wincentego a Paulo oraz ożywieni nabożeństwem do Niepokalanej od Cudownego Medalika.

W liście Arcypasterza odnajdujemy także słowa św. Wincentego a Paulo, które ten wypowiedział w odniesieniu do Zgromadzenia Misji: „Jak wiele powodów mamy, by  dziękować naszemu Panu, który dał Zgromadzeniu ducha męczeństwa oraz światło i łaskę, które czynią je czymś wielkim, świetlistym, wspaniałym i boskim, gdy umiera się za bliźniego na wzór naszego Pana!”. Autor listu kontynuuje: „Chcielibyśmy móc powiedzieć to samo o każdym z nas i o każdej ze wspólnot i instytucji Kościoła Madryckiego”. Wówczas będziemy mogli powiedzieć, że „nowi męczennicy pomogli nam swoim przykładem i wstawiennictwem”.

Potrzebujemy ducha Męczeństwa   

W naszej Kościelnej Prowincji Madrytu czcimy już groby 400 świętych (tych ogłoszonych i tych „anonimowych”) męczenników XX wieku. „Do nich modlimy się, by wstawiali się za nami, gdyż potrzeba nam ducha męczeństwa, by być autentycznymi świadkami Zmartwychwstałego Pana; by wychodzić poza siebie niosąc wszystkim miłość, zwłaszcza ubogim i chorym” – pisze dalej Arcybiskup Carlos. Tylko w ten sposób „nasze ewangelizacyjne plany będą skuteczne”.

W zakończeniu listu odnajdujemy modlitwę do Maryi, Królowej Męczenników oraz gratulacje skierowane do Rodziny Wincentyńskiej za „nowych męczenników, jej dzieci”. Za nich „dziękujemy Bogu oraz pokoleniom mężczyzn i kobiet, którzy byli i nadal są uosobieniem charyzmatu św. Wincentego. Nowi Błogosławieni będą bez wątpienia duchową siłą, która ożywi wierność temu pięknemu charyzmatowi”.

170612 martires 1

Views: 9 142