Dzień na Szczycie Klimatycznym COP21

DSC05456 c th[UN-NGO] S. Monique Javouhey, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzielą się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Genewie:

Robocze spotkanie w Domu Macierzystym niewielkiej grupy zaangażowanej w pracę przy ONZ było wspaniałą okazją do „zajrzenia” do pawilonu dla publiczności w ramach Szczytu Klimatycznego COP21 w Bourget.

Od samych drzwi uderzyła nas organizacja i obecna w tym miejscu symbolika. Podążałam za S. Catherine z Nowego Yorku, która była już tu przede mną. Po przejściu przez konieczne formalności i bramki bezpieczeństwa, znalazłyśmy w dużym holu, gdzie zanurzyłyśmy się w wielopokoleniowy tłum. Na dużej przestrzeni udało się urządzić zaciszne miejsca do rozmowy. Niektórzy pracowali przy komputerach.

DSC05455 cNa specjalnych stojakach urządzono wystawę fotografii i umieszczono różne informacje. Na jednym ze zdjęć widać było warzywa, a obok ktoś pokazywał, jak można urządzić kompost na ganku! Nieco dalej dwoje młodych ludzi pedałowało zawzięcie, by naładować baterię swojego telefonu komórkowego. W innym miejscu emitowano film na temat połowów tuńczyka w Pacyfiku. Jeszcze gdzie indziej urządzono warsztaty z zakresu sztuki złomu… Inni prezentowali transparenty „Przekaziciele pokoju”, „Stwórzmy lepszy świat”.

Po południowym posiłku natrafiłyśmy na przechodzącą obok procesję: ośmiu mężczyzn niosło ogromną bryłę lodu, a za nimi podążali Latynoamerykańscy muzykanci. Oczywiście lód powoli topniał, podobnie jak topnieje na Biegunie Północnym….

DSC05439 ccRazem z S. Catherine wzięłyśmy udział w konferencji na temat mniejszości narodowych, podczas której wysłuchałyśmy świadectw czterech osób: z Kongo, Ameryki Łacińskiej, Kanady i Indonezji. Siedziałyśmy w pierwszym rzędzie i skorzystałyśmy z tłumaczenia na żywo. Konferencję zorganizowała Mme Wicky Corpuz, którą często spotykam w Genewie.

Czas szybko płynął; musiałyśmy więc wyjść, bez obejrzenia wszystkiego do końca! Zdążyłyśmy jednak zobaczyć jeszcze jedną procesję, która przeszła obok: długi sznur różnych osób: na przedzie franciszkanie, za nimi mnich buddyjski i inni, w ogromnych skupieniu. Ich marsz milczenia wiele mówił…

Tak, Szczyt COP21 stał się wielkim wyzwaniem dla świata.

S. Monique Javouhey SM
Genewa, grudzień 2015

 Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 4 978