„Dar bycia wezwanymi i posłanymi”

sessionvij1[Prowincja Filipin] Sprawozdanie z Sesji Odnowy Duchowej i Wincentyńskiej dla Młodych Sióstr, Dom Macierzysty – Paryż, 1- 30 września 2014 r. Pragnę podzielić się moim doświadczeniem w oparciu o litery składające się na słowo DAR [w języku angielskim G-I-F-T], gdyż 33 dni spędzone przez mnie w Domu Macierzystym z racji przyjazdu na Sesję Wincentyńską, postrzegam jako dar od Jezusa, którego 33-letnie życie   ziemskie było życiem Tego, który był „wezwany i posłany”, aby nas zbawić.

G – GENERACJA

„Należycie do nowej generacji… Jestem przekonana, że wszystkie macie pragnienie autentyczności… aby radośnie przeżywać wasze powołanie i misję, do której zostałyście wezwane” – są to słowa skierowane przez naszą Przełożoną Generalną S. Evelyne Franc, do 79 Sióstr mających 7-10 lat powołania, przybyłych z 51 Prowincji Zgromadzenia. Nasz wiek, lata powołania, kultura i język są bogactwem, dzięki któremu jeszcze bardziej doceniamy międzynarodowość Zgromadzenia, która z kolei uzdalnia do lepszej współpracy w służbie Ubogim.

I – INFORMACJA

Przekazane nam podczas Sesji treści można ująć w cztery słowa: zakorzenienie, oddanie, styl życia, dziedzictwo. W oparciu o te słowa-klucze sformułowane zostały tematy czterech kolejnych tygodni sesji. Refleksja nad każdym z nich prowadzona została w formie konferencji przeplatanych zwiedzaniem miejsc wincentyńskich w Paryżu i Francji oraz różnych zakątków Domu Macierzystego.

F – FORMACJA

„Należymy do Niego, nie do siebie samych…” Konferencja Ks. Fryderyka Pellefigue CM na temat osoby św. Wincentego przybliżyła mnie do Boga i Ubogich. Żyjemy we wspólnocie i dążymy do wierności naszym ślubom, ponieważ to Bóg nas zgromadził, abyśmy służyły Ubogim.

T – TRANSFORMACJA

Prawdopodobnie wiele Sióstr, podobnie jak i ja, zwłaszcza na początku, w pierwszym tygodniu Sesji, było bardzo ciekawych wszystkiego wokół. Jednak, gdy uklękłam przy fotelu, na którym siedziała Matka Boża podczas Objawienia i modliłam się za naszą Prowincję Filipin, usłyszałam wewnętrzny głos: „Moje dziecko, bądź roztropna; poszukuj tego, co jest dobre ze względu na międzynarodowość i współpracę w służbie Ubogim.” Zrozumiałam również, że moje życie nie ma polegać jedynie na spełnianiu zadań i na odpowiedzialności, lecz ma być obecnością i darem przeżywanym na modlitwie, we wspólnocie i w apostolstwie.

Ogrom darów, które otrzymałam podczas Sesji, jest dla mnie teraz wyzwaniem – mam żyć dzielić się zrozumieniem G-eneracji, I-nformacji, F-ormacji i T-ransformacji jako DAREM z wszystkimi Siostrami z mojej Prowincji.

S. M. Sharon Q. Nievales SM, Prowincja Filipin

sessionvij2

Views: 5 186