Migawka z rekolekcji…

Migawka z rekolekcji Sióstr Miłosierdzia w Domu Macierzystym, Paryż (od 5 do 13 maja 2015):

Views: 7 245