Krótkie wspomnienie o Matce Suzanne Guillemin, Siostrze Miłosierdzia

[Prowincja św. Wincentego, Włochy] W 50. rocznicę śmierci siostry Suzanne Guillemin chciałabym wyrazić pewne myśli, ale przede wszystkim zostawić słowo o tej, która żyje w naszych wspomnieniach jako “Prorok” Maluczkiego Zgromadzenia. Dzisiaj, podobnie jak wczoraj, jej świadectwo życia i słów jest zgodne z mottem: “Oddane Bogu we Wspólnocie dla służenia Ubogim”.

Mamy jeszcze długą drogę, aby zrealizować jej wytyczne dotyczące Maluczkiego Zgromadzenia i zdaje się nawoływać nas, byśmy nie zapomnieli, że “Wydarzenie to Bóg”. Chciałabym wspomnieć jej słowa, które pozostawiła Siostrom Służebnym:

“W chwili obecnej o ciszy mówi się w sposób dyskredytujący, a nawet przeciwny. Nawet poza życiem religijnym nie ma nic wielkiego, nic głębokiego, niczego “owocnego” na tej ziemi, chyba że dokonuje się to w milczeniu. Gdyby naukowcy nie mieli strefy ciszy wokół siebie, nie byliby zdolni do rozumowania i postępów w nauce. W dzisiejszych czasach nie jest to wystarczająco rozumiane. Nawet niektórzy kapłani nie pojmują już wartości milczenia. W czasie Soboru Watykańskiego II wiele się mówiło, o potrzebie i konieczności braterskich zmian. Ojciec Święty tak bardzo promował ideę dialogu (ale widzi, że często tego dialogu nie szuka się ani nie stosuje), a ludzie zapominają, jaka jest jego podstawa, a mianowicie, osobista cisza, bez której zmiany i dialogi nie mogą istnieć. Kiedy spotykamy się z innymi w celu dialogu, ów dialog, który chcemy przeprowadzić, zmiany, które możemy zainicjować, będą miały wartość tylko wtedy, gdy poprzedzi je wewnętrzny dialog każdej istoty z Bogiem – i to jest prawdziwa cisza.

Cisza nie składa się z niczego; to nie jest pustka. Cisza jest tą strefą samotności, która pozwala nam na nowo odkryć Pana i odnowić nasz kontakt z Nim. Nie możemy pozbawić naszego życia tej wartości ciszy “(Instrukcje dla Sióstr Służebnych,  Matka Guillemin” Asceza Sióstr Miłosierdzia “).

Dziękuję Ci, Panie, za “cenny dar” słowa Matki Suzanne do Maluczkiego Zgromadzenia; pomóż nam zaangażować się w realizację jej ewangelicznych nauk. To najlepszy sposób, aby jej pamięć była żywa

S. Paola Mollo SM

Views: 7 780