Zaplanowana i oczekiwana przeprowadzka… nowa nadzieja!

Ottone[Prowincja San Vincenzo – Włochy] Podróż trwająca prawie rok: Siostry Miłosierdzia z Domu św. Ludwiki, a zwłaszcza młodzi wolontariusze wincentyńscy z grupy im. bł. Nicoli z Turynu, towarzyszyli Ottonowi krok po kroku.

Towarzyszenie było delikatne, ale jednocześnie pełne mocy, uważności i regularności, a zaangażowała się w nie cała grupa. Polegało ono na sobotnich wizytach, w których w dużej części uczestniczyły także Siostry.

Poznaliśmy Ottona dzięki Pani Annie, której pomogliśmy parę lat temu. Przez ostatnie dwa lata sytuacja Ottona naznaczona była chorobą, a następnie śmiercią jego matki. Jego miejsce zamieszkania trudno było nazwać domem; wszystko w nim pozostało nietknięte od momentu, gdy zabrakło mamy (ponad dwa lata temu). Dach przeciekał, szyby w oknach – stłuczone, ogrzewanie nie działało, brakowało ciepłej wody, a w pokoju temperatura była prawie jak na zewnątrz.

Dzięki regularnym, pełnym miłości i troski wizytom wolontariuszy stał się pierwszy cud: odkrycie pokoju sąsiadującego z mieszkaniem, nieco zdrowszego, gdzie zazwyczaj spała mama. Nastąpił rok bliskiego towarzyszenia i wzajemnego poznawania siebie. Potrzeba było wiele cierpliwości, nieznacznego popychania, innym razem pociągnięcia, aż zdaliśmy sobie sprawę, że wszystko, co się wydarzyło, było zrządzeniem Bożej Opatrzności. Zaczęliśmy marzyć. Zaangażowaliśmy inne osoby z sercami hojnymi i zatroskanymi o bliźniego…  I tak rozpoczęła się wspaniała przygoda, w której razem z Ottonem zaczęliśmy podążać w kierunku jego prawdziwej autonomii: mieszkanie, naprawdę ładne, ze „wszystkim” co potrzebne, choć nacechowane prostotą początków. Miejsce, gdzie mógł się powtórnie narodzić do nowego życia.

Pozostaje jeszcze długa droga do przebycia. Chcemy zaangażować kolejnych wolontariuszy, aby nie zostawić Ottona samemu sobie. Prosimy was o wsparcie modlitewne, aby mogła się umacniać nasza nadzieja…

Jesteśmy wdzięczni Bogu za Ottona, który przyjął nas do swojego życia, a także dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się i nadal będą to czynić, do realizacji tego szczególnego „projektu” przywracania człowiekowi życia!

S. Cristina SM

Views: 4 652