Wincentyński ideał a nasza pasja do nauczania. Edukacja: zaangażowanie, pasja.

educspain1[Prowincje Hiszpanii] Już od początków istnienia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, czyli od roku 1633, św. Wincenty i św. Ludwika, w swym dążeniu do promocji Ubogich kładli nacisk na to, aby Siostry oddawały się nauczaniu dzieci i młodzieży. Upłynęło kilka wieków i jesteśmy pewne, że gdyby nasi Święci Założyciele otworzyli dzisiaj drzwi chociażby tylko jednej ze 145 szkół prowadzonych przez Zgromadzenie w Hiszpanii, powiedzieliby, że ten ich ideał stał się rzeczywistością.

Gdy podobne ideały są wprowadzane w życie i trwają pomimo upływu czasu, oznacza to, że naśladowcy świętych żyją w wierności ich charyzmatowi. Czynią to z mądrością i umiejętnością dostosowania się do praw i historycznych zmian, bez utraty pasji właściwej początkom. A okazuje się, że u początków znalazło się jasne spojrzenie i pewność, iż nauczanie i promocja Ubogich są konieczne do przemiany społeczeństwa jutra.  Minęły 382 lata, a my nadal otwieramy drzwi dla różnych grup pragnących zdobywać wiedzę, poszukując nowych metod i dobrej jakości nauczania, aby nasi podopieczni stali się lepszymi ludźmi i dobrymi obywatelami.

Szkoła Wincentyńska XXI wieku to „plan budowania przyszłości”, w którym przyjęcie, integracja, współistnienie i solidarność stanowią podstawę nowoczesnego nauczania, w którym sam uczeń jest głównym bohaterem procesu kształcenia, zgodnie z wartościami Ewangelicznymi. Wychodzimy z założenia, że nauczanie powinno być skoncentrowane na jednostce, która wraz z innymi tworzy wspólnotę. Faworyzujemy rozwój wspólnot nauczania za pomocą nowoczesnych procesów, kreatywności, przedsiębiorczości i uczestnictwa. Stawiamy na spójność społeczną, aktywność społeczeństwa obywatelskiego, otwarcie na transcendencję oraz dialog międzyreligijny.

Ideał szkół wincentyńskich całościowo wyraża hasło wpisane w ich godło: „Wiedzieć więcej i służyć lepiej”. Określa ono wincentyńską doskonałość i jakość wkładu, jaki wnosimy w społeczeństwo, w system edukacji, w posługę Kościoła.

educspain2   educspain3

educspain4   educspain5

Views: 5 259