„Styl życia dynamizowany przez Ewangelię”

GA_Logo_PLNasz Konwent Generalny rozpoczął się 15 maja 2015 uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem naszego Przełożonego Generalnego, Ojca Gregory Gay cm. Z żarliwością, prosiłyśmy Ducha Świętego o pomoc i światło oraz opiekę Dziewicy Maryi.

Według naszych Konstytucji i Statutów, pragniemy „ożywiać wierność naszemu charyzmatowi, pobudzać naszą żywotność apostolską” zgłębiając temat Konwentu: „Odwaga Miłosierdzia dla nowego zapału misyjnego”.

Jesteśmy w trakcie rozważania pierwszej części „Styl życia dynamizowany przez Ewangelię” zawierającej trzy punkty:

  1. Życie prostsze dzięki Ewangelii
  2. Relacje oparte na wartościach płynących z Ewangelii
  3. Pogłębienie zażyłości z Jezusem

Praca odbywa się najpierw w 12 małych grupach liczących od 10 do 12 osób, następnie w 3 forach językowych (dzięki pomocy tłumaczek) i wreszcie podczas posiedzenia plenarnego. Duch Święty działa, owoce będą obfite.

GA_News_2205_1Różnimy się bardzo gdy chodzi o kraje, kultury, wiek, posługi… ale dzielimy ten sam charyzmat ponieważ jesteśmy Siostrami Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo, wszystkie oddane Bogu, we wspólnocie, dla służenia Ubogim.

Views: 7 657