W drodze do Milenijnych Celów Rozwoju

MDG-logosS. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:

[ONZ-NGO] W pracach bieżącego roku Organizacja Narodów Zjednoczonych wiele uwagi poświęciła  planom na okres po roku 2015 oraz kwestii Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wiele organizacji przeprowadziło konsultacje, które pozwoliły wybrzmieć głosom ludzi odnośnie czekającej nas przyszłości. Jednak mamy rok 2013, a jest jeszcze wiele do zrobienia w celu osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju [ang. MDG], zanim poświęcimy się Celom Zrównoważonego Rozwoju w roku 2015. We wrześniu br., tuż po otwarciu 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, odbędzie się kilka ważnych spotkań, mających na celu wsparcie Rządów państw w dążeniu do osiągnięcia MDG, jako priorytetu na najbliższe dwa lata.

Dnia 23 września Sekretarz Generalny ONZ przeprowadzi forum na wysokim szczeblu, w celu przyspieszenia działania dla osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju. Wydarzenie skupi się na konkretnych przykładach udanych działań oraz szans na zwiększenie i wzmocnienie wysiłków na rzecz osiągnięcia Celów w czasie, który nam pozostał. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kilku wielostronnym inicjatywom Sekretarza Generalnego, takim jak: Każda kobieta – każde dziecko, Zrównoważona Energia dla Wszystkich, Najpierw Edukacja, Wyzwanie Całkowitej Eliminacji Głodu, Wezwanie do Akcji na rzecz Higieny.

Z kolei 25 września Zgromadzenie Ogólne podejmie rozmowy na wysokim szczeblu dla kontynuowania wysiłków na rzecz osiągnięcia MDG. Do wzięcia udziału w tym wydarzeniu są również zaproszone organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje akademickie, grupy młodzieżowe oraz przedstawiciele sektora prywatnego.

Raport 2012 Milenijnych Celów Rozwoju przedstawia to, co już zostało zrobione oraz to, co jeszcze jest do zrobienia, aby do roku 2015 Cele zostały osiągnięte. M.in. cel redukcji ubóstwa został spełniony, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały świat, jednak nie został osiągnięty we wszystkich krajach. Choć poziom ubóstwa rzeczywiście spada w każdym regionie, to nadal 1,4 miliarda ludzi żyje w skrajnym ubóstwie.

W latach 1990-2010 ponad dwa miliardy ludzi uzyskało dostęp do zdrowszych źródeł wody pitnej, a ponad 200 milionów mieszkańców miast w krajach rozwijających się uzyskało dostęp do czystych źródeł wody i lepszych urządzeń sanitarnych.

Pomimo wielkich wyzwań, wiele krajów poczyniło znaczne postępy w zapewnieniu powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, a także wzrósł procent udziału dziewcząt w tej edukacji – obecnie w regionach rozwijających się (patrząc globalnie), dziewczęta stanowią niemal połowę uczniów.

Podejmijmy na nowo postanowienie, aby wytrwać w naszych zobowiązaniach do działania dla dobra ludzi na całym świecie.

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 4 303