Obchody Rocznicy Projektu Esperanza (Nadzieja)

pro.esperanza.1[Prowincja España Sur] W ostatnim czasie obchodziłyśmy 10. Rocznicę Projektu Esperanza, działającego na rzecz nieletnich i młodzieży będących obecnie lub w przeszłości pod opieką  „Andalucía’s Junta”. Do tej pory z programu (w całości lub częściowo) skorzystały 564 osoby. 

Projekt powstał w 2003 r. jako wynik współpracy Sióstr Miłosierdzia oraz Rady Zdrowia i Opieki Społecznej Andaluzji, a składają się na niego 3 programy: Centrum „El Pino”, Program „Tu Casa” oraz Ośrodek „Nueva Orilla”. Ich celem jest troska o młodych ludzi, ich przyjęcie i formacja.  Centrum „El Pino” organizuje szkolenia w zawodzie elektryka, ogrodnika i kucharza, a także zajęcia pedagogiczne i językowe (jęz. hiszpański). Większość naszych podopiecznych to imigranci, którzy w ostatnim czasie przybyli do naszego kraju i nic o nim nie wiedzą. Jest to dla nich źródłem dodatkowego stresu, gdyż znajomość kultury środowiska, w którym się obracają, jest konieczna do nawiązywania dobrych relacji. Na szczęście wielu z nich udało się znaleźć pracę, ponieważ jest to jeden z celów formacji w „El Pino”.

S. Maria Jose, Dyrektorka Projektu Esperanza, przywitała zebranych, a następnie przedstawiła pracę osób zaangażowanych w Projekt. Z kolei Maria José Rico z Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, Dyrektor Generalny Wydziału ds. osób Starszych, Młodzieży, Dzieci i Rodzin, wyraziła uznanie dla podejmowanych w ramach Projektu Esperanza działań, odnosząc się do związanych ze współpracą z Departamentem planów na przyszłość. Wyświetlono także wzruszający film z migawkami z życia codziennego w centrum „El Pino”, a następnie uczestnicy spotkania zasiedli przy okrągłym stole, by podzielić się doświadczeniami pracy w Projekcie, w ramach różnych jego programów.

Jako pierwszy, głos zabrał Miguel Angel Escobar, Dyrektor Centrum Ochrony Accem San Lucar. Podkreślił on potrzebę istnienia Ośrodka Dziennego przeznaczonego dla młodzieży, która niedawno przybyła do Hiszpanii. Maria Sánchez Rope z Grupy Zasobów Ludzkich La Raza przytoczyła doświadczenie młodych ludzi, którzy otrzymali dzięki programowi praktyczną formację, a następnie zostali zatrudnieni w sieci prowadzonych przez Grupę restauracji. Podkreśliła odpowiedzialność i wysoką jakość pracy wielu z nich. Kończąc przemówienie, zachęciła obecne na spotkaniu osoby odpowiedzialne za zarządzanie, do zatrudniania wychowanków Centrum „El Pino”.

Ramón Rodríguez, Koordynator Programów dla Nieletnich Imigrantów w Andaluzji, przypomniał początki Projektu Esperanza. Z kolei Pepa Vázquez, Podsekretarz Generalny ds. Dzieci i Rodzin, podkreślił wsparcie, które rząd regionalny Andaluzji zapewnia każdemu projektowi Sióstr Miłosierdzia.

Tę część spotkania zakończyła S. Magdalena Herrera, Radna Prowincjalna odpowiedzialna za sektor opieki społecznej w Prowincji. S. Magdalena wybiegła myślą w przyszłość, podkreślając, że charyzmat Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia polega na byciu uważnymi na potrzeby marginalizowanych członków społeczeństwa.

Na zakończenie uroczystości jej uczestnicy ułożyli z ceramicznych płytek pamiątkową planszę z cytatem św. Wincentego a Paulo: „Miłość jest twórcza do nieskończoności”. Wreszcie S. Magdalena wyraziła wdzięczność wszystkim obecnym i zaprosiła do podążania drogami wartości, które zostały przygotowane podczas rocznicowych obchodów. Spotkanie zakończył poczęstunek przygotowany przez pracowników Centrum i młodzież.

pro.esperanza.2

Views: 4 324