Pierwsza w historii wystawa cyfrowa rękopisów św. Wincentego

????????[Prowincja Sainte Louise – USA] Uniwersytet DePaul (Chicago, Illinois, USA) ogłosił w ostatnim czasie pierwszą w historii wystawę cyfrową rękopisów św. Wincentego a Paulo (1581-1660). Zbiór ten  stanowi największy pozaeuropejski zestaw dokumentów związanych ze Świętym. Dokumenty te są najistotniejszą częścią Kolekcji Studiów Wincentyńskich Uniwersytetu DePaul, która obejmuje multi-dyscyplinarne źródła wykorzystywane w studiach mających za przedmiot osobę św. Wincentego i Rodzinę Wincentyńską. Więcej informacji ten temat znaleźć można na anglojęzycznej stronie: Vincentian Research Guide.

Listy św. Wincentego dostępne są z kolei na stronie: http://libservices.org/contentdm/handwritten-letters.php. Dodatkowo, na znajdującej się na tej samej stronie mapie Europy, zaznaczone zostały miejsca, w których przebywali w tym czasie adresaci poszczególnych listów.

Opublikowane listy Świętego pochodzą z lat 1641-1660, czyli za najbardziej „płodnego” okresu życia św. Wincentego, gdy jego wpływy były największe. Aż do swej śmierci – 27 września 1660 r. stał on na czele rozległej sieci dzieł religijnych i charytatywnych oraz był jedną z najbardziej znanych i szanowanych postaci Francji.

Informacje dotyczące każdego listu, poza fotografią oryginału, obejmują także jego transkrypcję i tłumaczenie. Transkrypcje wzięte zostały ze zbioru autorstwa Piotra Coste’a CM: Vincent de Paul: Correspondence, Entretiens, Documents (Librairie Lecoffre, 1920-1925). Z kolei angielskie tłumaczenie autorstwa S. Marie Poole SM pochodzi z wydania: Vincent de Paul: Correspondence, Conferences, Documents (New City Press, 1985-2010).

Przygotowanie przedstawionej powyżej kolekcji możliwe było dzięki współpracy z Biurem Misji i Wartości Uniwersytetu DePaul, z Instytutem Studiów Wincentyńskich oraz Biblioteką Uniwersytecką.

S. Betty Ann McNeil SM

depaul2

Views: 4 711