Doroczne spotkanie Młodych Sióstr z Mozambiku

160202 DSC01702[Mozambik] Łaska Boża raduje serce. Z radością i wdzięcznością powitałyśmy w naszej Prowincji naszą Radną Generalną S. Neghesti, jako znak Bożej łaski przynoszącej nam najcenniejsze prezenty: dar jej obecności, radości, przykładu życia, wiary i słów zachęty.

Zebrane na dorocznym skupieniu formacyjnym, Młode Siostry miały również możliwość spędzenia dnia wraz z S. Neghesti, która zaproponowała refleksję na temat nowego Dokumentu Międzykonwentowego 2015-2021, a także podzieliła się wiadomościami z codziennego życia w Domu Macierzystym, zilustrowanymi pokazem zdjęć. Swoją radość ze spotkania Siostry wyraziły w charakterystyczny dla siebie sposób, tj. grą, śpiewem i tańcem.

W ramach dzielenia na temat Dokumentu podkreślone zostało, iż temat odwagi miłosierdzia dla nowego zapału misyjnego, rozpracowywany podczas Konwentu Generalnego, można podzielić na dwie części: „Odwaga miłosierdzia” jest niejako streszczeniem całego dokumentu, natomiast „nowy zapał misyjny” jest wyzwaniem do wyjścia poza sferę bezpieczeństwa.

160202 DSC01704

Sr. Neghesti zachęciła nas łagodnie, ale jednocześnie ze stanowczym przekonaniem w głosie, abyśmy:

 • czytały i rozważały treść dokumentu
 • pozwoliły się przeniknąć jego przesłaniem
 • podążały drogą Ewangelii
 • nie odmawiały, gdy otrzymujemy zmianę placówki czy rodzaju służby
 • skoncentrowały nasze życie na Chrystusie
 • zdały się na Bożą Opatrzność
 • wyszły z naszej strefy bezpieczeństwa
 • nie pozwalały zalać się wewnętrznemu i zewnętrznemu hałasowi
 • zdobywały wiedzę dla wyrobienia sobie konkretnych przekonań
 • były proste i radosne w sposobie bycia
 • chętnie i z miłością praktykowały wzajemne dzielenie się
 • uczyniły miejsce w naszych osobistych i wspólnotowych przestrzeniach
 • starały się o otwartość na różnorodność, oczyszczając spojrzenie, aby dostrzec tych, którzy są naprawdę ubodzy.

S. Neghesti zachęciła nas do strzeżenia się przed zniechęceniem i pesymistycznym spojrzeniem na siebie samych oraz do życia świadomością, że nawrócenie nie jest kwestią jednej nocy. Jest ono procesem, a do nas należy troska o pracę nad własnym wzrostem.

Miłość Jezusa Ukrzyżowanego nagli nas do pragnienia wciąż więcej.

160202 DSC01734

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Views: 6 240