Pomoc uchodźcom w Libanie

Libanon1[Prowincja Graz-Europa Środkowa] Wiemy, że liczba uchodźców w Libanie jest ogromna, ale równie duża jest tam liczba dzieł, które mają na celu nieść im skuteczną pomoc. Oto jeden z przykładów współpracy w tej dziedzinie:

Organizacja charytatywna CARITAS SALZBURG w Austrii od wielu lat angażuje się w działalność w Libanie, zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży – we współpracy ze Zgromadzeniem Misji oraz Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia.

Dom im. Św. Wincentego w Broumana (miejscowość położona w górach) przyjmuje – dzięki wsparciu CARITAS – wiele dzieci imigrantów z sąsiednich krajów, a także z krajów Afryki i Azji.

W zeszłym roku, za zakończenie roku szkolnego, jeden z uczniów – należący do rodziny uchodźców z Syrii – otrzymał nagrodę najlepszego ucznia w szkole. Sama Austriacka Ambasador, Dr Ursala Fahringer przybyła, aby osobiście pogratulować chłopcu, a z tej okazji odbyła się specjalna akademia i tańce. Współpraca i oddanie przynoszą owoce!

Libanon2

Views: 6 028