Nagroda Honorowa dla Sióstr Miłosierdzia za ich wkład w opiekę społeczną w Madrycie (SAM)

[Hiszpania] Hiszpańskie Stowarzyszenie Kobiet-Przedsiębiorców w Madrycie (ASEME), stowarzyszenie międzybranżowe, powstało w 1971 roku w celu wspierania i promowania pełnego rozwoju kobiet jako przedsiębiorców, profesjonalistów lub menedżerów.

W swej piętnastej edycji wręczania nagród ASEME doceniło profesjonalizm i wpływ kobiet w dużych firmach jak i w małych i średnich przedsiębiorstwach (PYMES) a także zaangażowanie społeczne na rzecz upowszechniania i promowania wartości kobiet na polu komunikacji. “Są to kobiety, które ukazują swoją godność, które mają uznanie i zdolność do przekształcania swojego środowiska jako wolne i inteligentne istoty ludzkie, które zachęcają nas do kontynuowania pracy na rzecz osiągnięcia zrównoważonego świata, w którym mężczyźni i kobiety współpracują ze sobą na równych warunkach i prawach”, mówi Eva Serrano.

Wśród aplauzu i radości podczas galowej uroczystości wręczania nagród Stowarzyszenie Kobiet-Przedsiębiorców (ASEME) przyznało Nagrodę Honorową Siostrom Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo za wkład w opiekę społeczną i zaangażowanie w promocję na rzecz kobiet przez co zasługują na szczególne uznanie. Ich ciągła praca wśród ludzi potrzebujących, w szkołach, szpitalach, projektach integracyjnych, stołówkach dla ubogich i bankach żywności zmieniła na lepsze tamtejsze społeczeństwo. Siostry pomagają też kobietom w ich najtrudniejszych momentach w podejmowaniu pierwszych kroków na drodze do odzyskania życia z godnością, jaką powinna posiadać każda istota ludzka. Dyskretnie i nieprzerwanie od 400 lat niosą społeczną odpowiedzialność w swoim DNA. W 2005 roku otrzymały Nagrodę Księcia Austrii w dziedzinie Zgoda między Narodami.   

Również zostało nagrodzonych sześć innych kobiet-przedsiębiorców i menedżerów za osiągnięty sukces i wzorowe kierownictwo: Isabel López Ferrer-Przedsiębiorca Roku; Marta Araujo-Najlepszy Przedsiębiorca; Gracia Sánchez-Vizcaíno-Najlepszy Reżyser; Ana Martínez Puente i Ana Martín Jiménez-PYME roku; Rocío Nieto Rubio za zaangażowanie społeczne; i Teresa Viejo w dziedzinie komunikacji medialnej.

Laureaci zostali uczczeni przez setki uczestników, w tym przedstawicieli instytucji, władz, biznesmenów i kobiet biznesu. “Ich profile są zróżnicowane, ale łączą je cztery elementy: pasja, wytrwałość, umiejętność pracy i zaufanie we własne siły, aby podjąć się i osiągnąć postawione sobie cele” – powiedziała Eva Serrano, Przewodnicząca ASEME.

Podsumowanie zaczerpnięte z Digital Religia

Views: 4 294