Beatyfikacja ks. Vladimira Ghiki, rumuńskiego arystokraty, kapłana i męczennika (1873-1954)

ghika.2[Dom Macierzysty] „Jeśli potrafisz zaprosić Boga do wszystkiego, co robisz, wówczas znajdziesz Boga we wszystkim”, napisał ks. Ghika w książeczce „Myśli na każdy dzień” (wydanie francuskie:   1923, 1961 Edition Beauchesne). To zdanie znajduje odzwierciedlenie w całym jego życiu.

Syn królewskiej rodziny rumuńskiej, kształcony w Rumunii i Francji, nawrócił się z prawosławia na katolicyzm, aby być “jeszcze bardziej prawosławnym”, jak sam wyjaśniał. Jako świecki misjonarz spotkał w greckich Salonikach S. Pucci, włoską Siostrę Miłosierdzia. Była ona wówczas dyrektorką szpitala, przepełnionego chorymi i umierającymi. To ona otworzyła oczy Vladimira na obecność Chrystusa w Ubogich. We współpracy z S. Pucci, Ghika założył Szpital św. Wincentego i sprowadził Siostry Miłosierdzia do Bukaresztu, stolicy Rumunii.

Po otrzymaniu święceń kapłańskich (miały one miejsce w kościele św. Wincentego w Paryżu, a Msza św. prymicyjna w Kaplicy Matki Bożej od Cudownego Medalika), pracował na rzecz najuboższych w  Villejuif (we Francji). W tym samym czasie był członkiem komisji odpowiedzialnej za przygotowywanie Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. Działał na rzecz ekumenizmu i pokoju, a także znany był jako wspaniały kierownik duchowy.

Pisma ks. Vladimira zdradzają głębokie życie duchowe tego kapłana. Mówi w nich o „teologii potrzeby” i „liturgii bliźniego”.

Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej powrócił do Rumunii. W 1939 r., pomimo dojścia komunistów do władzy, otrzymał pozwolenie pozostania w kraju dla opieki nad ofiarami epidemii i wojny. Coraz bardziej wrogi nadzór nad jego działalnością nie powstrzymał tego pełnego dobroci i dyspozycyjności kapłana od prowadzenia grup młodych katolików (Kościoła łacińskiego i greko-katolickiego), odwiedzania ubogich i chorych oraz posługi spowiednika.

Zaaresztowany w 1952 r., skazany i osadzony w więzieniu w Jilavie (niedaleko Bukaresztu) z powodu wyznawanej wiary, zmarł wyczerpany długimi torturami, w maju 1954 r.

 ghika.1  ghika.3

W marcu 2013 r. papież Franciszek uznał ks. Vladimira Ghikę męczennikiem za wiarę w Kościele katolickim. Beatyfikacja odbyła się 31 sierpnia 2013 r. w Bukareszcie. W uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem kard. Angelo Amato, Prefekta Kongregacji ds. Świętych, wzięło udział ponad 8.000 osób. Obecny był kard. André Vingt-Trois z Paryża, abp Ioan Robu z Bukaresztu oraz ok. 30 biskupów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Nie zabrakło również sporej grupy członków rodziny Błogosławionego, którzy z radością i pełni emocji uczestniczyli w tym niecodziennym wydarzeniu. Na zaproszenie Ks. Arcybiskupa także 7 Sióstr Miłosierdzia miało możliwość przeżycia tych szczególnych chwil w jedności modlitwy – były to delegatki z Prowincji Graz-Europa Środkowa, z Prowincji St Louise USA oraz z Rady Generalnej z Paryża.

Na zakończenie przytoczmy jeszcze jeden fragment zapisków bł. ks. Vladimira: „Bądźcie szczęśliwi ze sobą… ten kto daje siebie innym, przyobleka się w Chrystusa. Jeśli twój brat traktuje cię niesprawiedliwie, powinieneś cierpieć bardziej ze względu na niego samego, niż ze względu na siebie.”

Siostry z Rady Generalnej, Dom Macierzysty

 ghika.5  ghika.6  ghika.4

Views: 4 976