Beatyfikacja 60 Męczenników z Rodziny Wincentyńskiej w Madrycie: “Świadkowie i Prorocy wiary i miłości”

W tym wielkim wydarzeniu, jakim była beatyfikacja 60 Męczenników z Rodziny Wincentyńskiej w Madrycie, uczestniczyło – wraz z naszymi Przełożonymi Generalnymi i kilkorgiem członków Rad Generalnych – ponad 3000 przedstawicieli Rodziny Wincentyńskiej.

Po długim czasie przygotowań do uroczystości, pierwszy dzień wspólnego świętowania zgromadził wszystkich na Nieszporach sprawowanych w Bazylice Cudownego Medalika, gdzie Przełożony i Przełożona Generalna pozdrowili przybyłych, a żyjący krewni Męczenników podzielili się swoimi świadectwami. 

Następnie został wystawiony musical o początkach naszego charyzmatu: „Pierwsze kroki”, przygotowany przez absolwentów i studentów Szkoły NMP Niepokalanej i św. Ludwiki de Marillac, a po nim odbyło się czuwanie modlitewne przybliżające życiorysy nowych Błogosławionych, przygotowane przez Wincentyńską Młodzież Maryjną.

Sama beatyfikacja miała miejsce w Madrycie dnia 11 listopada, a uroczystej Eucharystii przewodniczył Delegat Ojca Świętego Franciszka Kardynał Angelo Amato, prefekt Kongregacji do Spraw Świętych. Mszę koncelebrowało 6 kardynałów, Nuncjusz Apostolski w Hiszpanii, biskupi i liczne duchowieństwo zakonne i diecezjalne.

Podczas Mszy Świętej Kardynał Angelo Amato powiedział, że cześć oddawana męczennikom jest czcią oddawaną miłości Boga. Przypomniał, że Hiszpania jest częstym świadkiem beatyfikacji męczenników, a Kościół czyni to w podwójnym celu: aby zachęcić wierzących do bycia stałymi w wierze oraz prosić wszystkich o zabieganie o to, by już nigdy nie powtórzyły się tamte ciemne czasy. W tym kontekście męczennicy są „okazją do wzbudzenia siły dobra, które zwycięży zło”.   

“W czasach, w których żyli nowi Błogosławieni, “nie szanowano życia ani ludzkich poglądów” – mówił Prefekt Kongregacji ds. Świętych. „Wydawało się, że jedynym celem było unicestwienie Kościoła katolickiego w drodze ślepego i pełnego ignorancji wandalizmu, burzy, która gwałtownie zaatakowała kraj, okrywając go martwymi ciałami”. W tym sensie męczennicy zostali zamordowani jedynie z powodu bycia katolikami. Światło świadków miłosierdzia wzbudziło gniew tych, którzy stali po stronie zła, fałszywych proroków, którzy zachęcali do zniszczenia Kościoła i zabijania. Odpowiedzią była jednak wielkoduszność i ofiara.”

Pod koniec ceremonii kardynał Osoro, arcybiskup Madrytu, podkreślił, że “Kościół nie może zapomnieć o swoich dzieciach, które złączyły swoją krew z Krwią Chrystusa”. Podkreślił także, że “Madryt jest Kościołem Męczenników, gdzie czczone są relikwie 440 świętych i błogosławionych męczenników XX wieku, którzy spoczywają na terytorium tej części Kościoła powszechnego” i których poprosił o wstawiennictwo „w intencji zgody, pokoju i postępu całej Hiszpanii”.

W końcu, Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia, Ks. Tomas Mavric, podkreślił znaczenie świadectwa swoich braci, oświadczając, że „ci członkowie Rodziny Wincentyńskiej przeszli z wiernością dwa decydujące doświadczenia, będące także udziałem św. Wincentego a Paulo: miłosierdzie i misję, a ich beatyfikacja jest dla nas wszystkich bodźcem do wzrastania w wierności naszemu powołaniu.”

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

Views: 6 608