Wezwanie do Ewangelizacji – obchody 400-lecia Charyzmatu Wincentyńskiego

400logo thmb[Prowincja Madryt św. Ludwika] Obchody  400-lecia Charyzmatu Wincentyńskiego w Logroño rozpoczęły się piękną uroczystością. Spotkali się na niej: Siostry Miłosierdzia z dwóch miejscowych Wspólnot (Domu św. Ludwiki oraz prowadzącej Kuchnię dla Ubogich) oraz członkowie Konferencji Św. Wincentego a Paulo i Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Wspólnie przeżyta Eucharystia, koncelebrowana przez kapelanów Stowarzyszenia i Domu św. Ludwiki, złączyła wszystkich uczestników w pragnieniu odnowy, właściwej dla każdej z dróg powołania wincentyńskiego, a także w pragnieniu bycia skutecznymi ewangelizatorami w służbie braciom i siostrom zepchniętym na  margines społeczny.

170525 Logrono 2

Podczas Mszy św. kaznodzieja przypomniał słuchaczom, że życie charyzmatem nie jest kwestią czasu, wieku, zdrowia…, lecz oddania się i głębokiego pragnienia, by nasza troska i uwaga skierowane były na wszystkich braci i siostry, na wzór Jezusa i św. Wincentego. Każdy powinien ożywić własne pragnienia nie poprzez słowa, ale poprzez wprowadzenie w czyn tego, co mamy w sercu dzisiaj – w tym szczególnym czasie. Formy działalności będą różne, lecz jeśli będziemy mieli zapalone nasze lampy – tak jak w Ewangelii – trafimy do Ubogich na pewno. Święty Wincenty nie działał w pojedynkę; zawsze trwał blisko Maryi, naszej Matki, z którą szedł ewangelizować najuboższych. My wszyscy braliśmy udział w przygotowaniu tego jubileuszowego dnia; bycie razem sprawia, że czujemy się mocniejsi.

Celebrujący Eucharystię kapłan zauważył, że chociaż będą jeszcze inne spotkania, jednak już teraz – podobnie jak Jezus posłał św. Pawła na głoszenie Ewangelii, a św. Wincentego do głoszenia Dobrej Nowiny Ubogim i służenia im – my także zostajemy posłani, by wypełniać misję powierzoną nam w specyfice charyzmatu wincentyńskiego, którym żyjemy. Będziemy o tym pamiętać w bardzo szczególny sposób w tym Jubileuszowym Roku.

170525 Logrono 1

Views: 7 874