Kampania: „STOP przemocy w Internecie”

biceS. Monique Javouhey, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Genewie:

[ONZ – NGO] Z okazji obchodzonej w tym roku 25. rocznicy przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka, Międzynarodowe Katolickie Biuro Dziecka (Bureau International Catholique de l’Enfance – BICE) zorganizowało kampanię, mającą za cel uświadamianie i zapobieganie wielorakim formom przemocy wobec dzieci i młodzieży, szczególnie tej przemocy, której narzędziem są media. Jesteśmy tym zjawiskiem ogromnie zaniepokojeni, tym bardziej, że w ostatnich latach jest ono coraz bardziej powszechne.

Jako członek BICE, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia zostało zaproszone do podpisania petycji opublikowanej na stronie http://bice.org/en/. Wszyscy poczujmy się odpowiedzialni za rozpowszechnianie treści tej petycji w naszym środowisku – w szkołach, w grupach młodzieżowych, w rodzinach, wśród znajomych…

Internetowy serwis  http://bice.org dostępny jest w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim. Jest on regularnie aktualizowany, podając wiele cennych informacji na temat bieżących propozycji skierowanych do młodzieży w 25 krajach świata. Między innymi znaleźć tu można informację o spotkaniu delegacji BICE z Papieżem Franciszkiem, które miało miejsce 11 kwietnia br.

Wyniki działań związanych z kampanią “STOP przemocy w Internecie” zostaną oficjalnie zaprezentowane:

  • Komitetowi ds. Praw Dziecka, który spotka się we wrześniu 2014 r. w ramach przygotowań do obchodów 25. rocznicy przyjęcia Konwencji,
  • podczas planowanego przed końcem roku 2014 r. rzymskiego spotkania, którego inicjatorem jest Papieska Rada Sprawiedliwości i Pokoju.

Każdy podpis złożony pod petycją wzmocni BICE w walce przeciwko przemocy wobec młodych ludzi. Ta rzeczywistość dotyka nas wszystkich. Dziękujemy za współpracę.

S. Monique Javouhey SM

ONZ – Genewa 

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

 

Views: 4 742