Czy zrównoważony rozwój jest możliwy? Musi być i będzie…

[ONZ-NGO]  S. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:

W ciągu ostatnich dwóch dekad mamy wiele przykładów efektywności procesu zrównoważonego rozwoju w takich dziedzinach, jak energia, rolnictwo czy planowanie przestrzenne.

► W Kenii, innowacyjne metody finansowania zaowocowały nowymi inwestycjami w zakresie odnawialnych źródeł energii (słońce, wiatr, woda, biogaz, odpady komunalne), generując zwiększenie dochodów i zatrudnienia.

► W Ugandzie, przejście na uprawy organiczne spowodowało wzrost zarobków drobnych farmerów, z jednoczesną korzyścią dla ekonomii, społeczeństwa i środowiska.

► W Brazylii, tzw. Mechanizm Czystego Rozwoju (ang. Clean Development Mechanism) zmienił dwa największe miejskie wysypiska śmieci w San Paulo w obszar kontrolowanego składowania odpadów. W latach 2004-2011, wysypiska przerobiły 350.000 ton metanu na ponad 1 mln megawatów energii.

► W Nepalu, leśnictwo społeczne – zarządzane przez lokalne grupy użytkowników lasów –  przyczyniło się do odbudowy zasobów leśnych po sukcesywnym ich spadku w latach 90-tych ubiegłego wieku.

► We Francji, w latach 2006-2008 stworzono ok. 90.000 miejsc pracy w tzw. zielonym sektorze, zwłaszcza w dziedzinie zabezpieczenia energii oraz w przemyśle energii odnawialnej.

► W Haiti przewiduje się, że ok. 205.000 osób odniesie korzyść dzięki tzw. Inicjatywie Wybrzeża Południowego, mającej za cel uzdrowienie i zrównoważony rozwój zdewastowanego obszaru wielkości połowy Londynu.

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 4 705