Spotkanie formacyjne Duszpasterstwa Penitencjarnego w Alcala de Henares

[Prowincja Madryt – Święta Ludwika] Dnia 15 czerwca miało miejsce spotkanie Duszpasterstwa Więziennego w Madrycie I – II i VII, aby kontynuować dalszą formację, dzielić się, oceniać, projektować i wyznaczyć drogę na przyszłość. Nie możemy zadawalać się tym, do czego „już doszliśmy”. Nasza posługa musi być wysokiej jakości i stawać się bardziej ludzka. Chociaż zajmowaliśmy się już formacją, stwierdziliśmy , że „duchowe towarzyszenie” oparte na Ewangelii (Łk 24,32-25) musi być ponownie podjęte. Czytaj dalej

Posługa Sióstr Miłosierdzia w Lorca

[Prowincja Madryt – Święta Ludwika] Wspólnota Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Lorca, obecnie tworzona przez 6 Sióstr, posługuje w trudnej dzielnicy miasta znanej jako San Pedro, a jej główną misją jest praca na rzecz profilaktyki, promocji i integracji społecznej. Wszystko to dzięki zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości i praw osób zubożałych i wykluczonych ze społeczeństwa. Czytaj dalej

Uczynić widzialnym Duszpasterstwo Penitencjarne

[Prowincja Świętej Ludwiki – Madryt] Dnia 6 października jak zwykle rozpoczęliśmy nasze spotkanie modlitwą. Było to spotkanie Duszpasterstwa Więziennego. Chciałabym przekazać pełne nadziei przesłanie i echo pozostawione w każdym z nas po tym spotkaniu jako pięknej ekspresji uczuć: “Pielgrzymująca rodzina w Duszpasterstwie Penitencjarnym”. Czytaj dalej

“Praca w sieci” na przykładzie szkoły “Patronato Sagrado Corazón” (Cartagena)

[Prowincja Madryt – Santa Luisa] W historycznym Casco w Kartaginie (Hiszpania) już od 2014 r. rozwija się międzykulturowy wspólnotowy proces tworzenia „sieci”. Uczestniczy w nim wiele grup, w tym przedstawiciele różnorodności kulturowej tych dzielnic. Dla całej Rodziny Wincentyńskiej, kładącej w ostatnich latach szczególny nacisk na „współpracę w sieci”, może być to dobry przykład skuteczności podejmowania inicjatyw w ten właśnie sposób. Czytaj dalej

“Przyjdź i popatrz”

[Hiszpania, Madryt – Święta Ludwika] 5 listopada w Prowincji św. Ludwiki, w Madrycie przyjęto do Postulatu w Zgromadzeniu Śisótr Miłosierdzia młodą kandydatkę. Odbyło się to w trakcie uroczystej Mszy św. w parafii Nostra Señora de las Fuentes, której przeowdniczył Dyrektor Prowincjalny Ks. Joaquin González a koncelebrowali miejscowy proboszcz i ksiądz odpowiedzialny za duszpsterstwo modzieży. Czytaj dalej