Oczekiwanie w kolejce przed stołówką Sióstr Miłosierdzia podczas COVID-19 w Madrycie

[Prowincja Św. Ludwiki, Hiszpania] W okresie pandemii Centrum Św. Wincentego a Paulo musiało dostosować swoją posługę do obecnych okoliczności. Ludzie w potrzebie muszą teraz czekać w kolejce na zewnątrz, aby otrzymać posiłek, podczas gdy wcześniej był podawany na tacy i można było usiąść przy stole. Posiłek, teraz w plastikowym pojemniku, zawiera mięso z ziemniakami, kanapkę z jajkiem, kanapkę z sardynką i owoce. Czytaj dalej

“Pan był dla nas bardzo dobry i jesteśmy szczęśliwi”

[Prowincja Świętej Ludwiki – Madryt] Dnia 19 sierpnia grupa Sióstr z Prowincji Świętej Ludwiki – Madryt, w towarzystwie Siostry Wizytatorki Antoni, Księdza Dyrektora Joaquin’a i Siostry Rocio, Radnej, rozpoczęła pielgrzymkę „Śladami Świętego Wincentego”. Siostra Ascension Larrad, Siostra Przełożona Iberyjsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia San Fernando w Neuilly-sur-Seine, czekała na nas na lotnisku. Czytaj dalej

Droga do Composteli – droga, która przemienia

[Prowincja Madryt – Święta Ludwika] Tego lata Siostry Miłosierdzia i dwóch Wolontariuszy z Centrum Duszpasterstwa Więziennego w Madrycie opracowali plan dla bardziej zintensyfikowanych terapii wprowadzających podczas sesji odbywających się w Centrum. Plan przewidywał udział w pielgrzymce „Droga do Santiago” sześciu osób z przeszłością narkotykową i innymi nadużyciami. Plan ten wraz z trasą, budżetem, ogólnymi zasadami itp. został przedstawiony i zatwierdzony przez Dyrektora Centrum, a następnie przez Sekretarza Generalnego Zakładów Penitencjarnych. Czytaj dalej

Spotkanie formacyjne Duszpasterstwa Penitencjarnego w Alcala de Henares

[Prowincja Madryt – Święta Ludwika] Dnia 15 czerwca miało miejsce spotkanie Duszpasterstwa Więziennego w Madrycie I – II i VII, aby kontynuować dalszą formację, dzielić się, oceniać, projektować i wyznaczyć drogę na przyszłość. Nie możemy zadawalać się tym, do czego „już doszliśmy”. Nasza posługa musi być wysokiej jakości i stawać się bardziej ludzka. Chociaż zajmowaliśmy się już formacją, stwierdziliśmy , że „duchowe towarzyszenie” oparte na Ewangelii (Łk 24,32-25) musi być ponownie podjęte. Czytaj dalej

Posługa Sióstr Miłosierdzia w Lorca

[Prowincja Madryt – Święta Ludwika] Wspólnota Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Lorca, obecnie tworzona przez 6 Sióstr, posługuje w trudnej dzielnicy miasta znanej jako San Pedro, a jej główną misją jest praca na rzecz profilaktyki, promocji i integracji społecznej. Wszystko to dzięki zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości i praw osób zubożałych i wykluczonych ze społeczeństwa. Czytaj dalej

Uczynić widzialnym Duszpasterstwo Penitencjarne

[Prowincja Świętej Ludwiki – Madryt] Dnia 6 października jak zwykle rozpoczęliśmy nasze spotkanie modlitwą. Było to spotkanie Duszpasterstwa Więziennego. Chciałabym przekazać pełne nadziei przesłanie i echo pozostawione w każdym z nas po tym spotkaniu jako pięknej ekspresji uczuć: “Pielgrzymująca rodzina w Duszpasterstwie Penitencjarnym”. Czytaj dalej

“Praca w sieci” na przykładzie szkoły “Patronato Sagrado Corazón” (Cartagena)

[Prowincja Madryt – Santa Luisa] W historycznym Casco w Kartaginie (Hiszpania) już od 2014 r. rozwija się międzykulturowy wspólnotowy proces tworzenia „sieci”. Uczestniczy w nim wiele grup, w tym przedstawiciele różnorodności kulturowej tych dzielnic. Dla całej Rodziny Wincentyńskiej, kładącej w ostatnich latach szczególny nacisk na „współpracę w sieci”, może być to dobry przykład skuteczności podejmowania inicjatyw w ten właśnie sposób. Czytaj dalej