Pielgrzymka Rodziny Wincentyńskiej w Hiszpanii – “Kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy?”

[Hiszpania] Słowa przytoczone w tytule artykułu zaczerpnięte zostały z piosenki. Ale życie to nie piosenka. W ten sposób zaczęła się nasza przygoda. Jesteśmy grupą pielgrzymów, złożoną z Sióstr Miłosierdzia, Księży Misjonarzy oraz młodzieży – w sumie 21 osób. Pochodzimy z różnych części Hiszpanii, a połączył nas Duch Święty, który wzbudził w Kościele charyzmat wincentyński. Czytaj dalej

Spotkanie pod hasłem: „Coś nowego pojawia się; czy tego nie spostrzegacie?”

[Nowopowstająca Południowa Prowincja Hiszpanii] W Domu Prowincjalnym w Sevilli, w siostrzanej i pełnej Bożej ufności atmosferze, odbyło się spotkanie Sióstr, które wkrótce utworzą Południową Prowincję Hiszpanii. Spotkanie naznaczone było nadzieją i otwarciem na przyszłość umysłów i serc, płynącym ze słów Księgi Izajasza: „Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie?” (Iz 43,19 tłum. Biblia Warszawska). Czytaj dalej