Wsłuchując się w głos Ubogich – Tworząca się Wspólnota Międzyprowincjalna w kluczowym miejscu

[Prowincje Hiszpańskie (SAM)] 30 czerwca, w godzinach porannych, na lotnisko w Melilli przybyły: s. Carmen Pérez, Radna Generalna i cztery Siostry Wizytatorki z Prowincji Hiszpańskich, które powitali: Siostra María Pilar i dwie Radne Prowincji Hiszpania-Południe oraz Ojciec Jesús María González z Hiszpańskiej Prowincji Księży Misjonarzy. Razem z Prezydentem i Delegatem Melilli Cáritas rozpoczęli intensywny czas spotkań i rozeznania, ponieważ zaproponowany projekt będzie przy współpracy właśnie z nimi.

Czytaj dalej

Beatyfikacja 60 Męczenników z Rodziny Wincentyńskiej w Madrycie: “Świadkowie i Prorocy wiary i miłości”

W tym wielkim wydarzeniu, jakim była beatyfikacja 60 Męczenników z Rodziny Wincentyńskiej w Madrycie, uczestniczyło – wraz z naszymi Przełożonymi Generalnymi i kilkorgiem członków Rad Generalnych – ponad 3000 przedstawicieli Rodziny Wincentyńskiej.

Po długim czasie przygotowań do uroczystości, pierwszy dzień wspólnego świętowania zgromadził wszystkich na Nieszporach sprawowanych w Bazylice Cudownego Medalika, gdzie Przełożony i Przełożona Generalna pozdrowili przybyłych, a żyjący krewni Męczenników podzielili się swoimi świadectwami. 

Czytaj dalej

Pielgrzymka Rodziny Wincentyńskiej w Hiszpanii – “Kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy?”

[Hiszpania] Słowa przytoczone w tytule artykułu zaczerpnięte zostały z piosenki. Ale życie to nie piosenka. W ten sposób zaczęła się nasza przygoda. Jesteśmy grupą pielgrzymów, złożoną z Sióstr Miłosierdzia, Księży Misjonarzy oraz młodzieży – w sumie 21 osób. Pochodzimy z różnych części Hiszpanii, a połączył nas Duch Święty, który wzbudził w Kościele charyzmat wincentyński. Czytaj dalej