Pierwszy rok w Międzyprowincjonalnym Projekcie w Melilli

[Prowincje Hiszpanii] W odpowiedzi na wezwanie Papieża, by „być Wspólnotą w drodze”, Prowincje Sióstr Miłosierdzia Hiszpanii udały się do Melilli w Hiszpanii, aby utworzyć międzyprowincjalne duszpasterstwo, które działałoby na rzecz złagodzenia trudnej sytuacji dzieci imigrantów mieszkających na ulicach. Czytaj dalej

Międzyprowincjalne spotkanie Sióstr formacji początkowej w Hiszpanii

[Prowincje Hiszpanii] W dniach 28 listopada – 1 grudnia odbyło się spotkanie formacyjne w Los Almendros (Madryt). Dołączyły do nas Lola Arrieta i Cova Orejas, Siostry Karmelitanki z Vedruny, które uczestniczą w znanym Projekcie Towarzyszenia „Ruaj”. Były odpowiedzialne za przedstawienie tematu: „Historia życia powołaniem” oraz podanie nam sposobów, które pozwoliłby nam osiągnąć cel jaki postawiłyśmy sobie na początku:Ponownie przemyśleć życie jako powołanie pamiętając o najbliższej przeszłości zachowując ją w sercu i otwierając się na przyszłość z wdzięcznością i nadzieją. Czytaj dalej

Wsłuchując się w głos Ubogich – Tworząca się Wspólnota Międzyprowincjalna w kluczowym miejscu

[Prowincje Hiszpańskie (SAM)] 30 czerwca, w godzinach porannych, na lotnisko w Melilli przybyły: s. Carmen Pérez, Radna Generalna i cztery Siostry Wizytatorki z Prowincji Hiszpańskich, które powitali: Siostra María Pilar i dwie Radne Prowincji Hiszpania-Południe oraz Ojciec Jesús María González z Hiszpańskiej Prowincji Księży Misjonarzy. Razem z Prezydentem i Delegatem Melilli Cáritas rozpoczęli intensywny czas spotkań i rozeznania, ponieważ zaproponowany projekt będzie przy współpracy właśnie z nimi.

Czytaj dalej

Beatyfikacja 60 Męczenników z Rodziny Wincentyńskiej w Madrycie: “Świadkowie i Prorocy wiary i miłości”

W tym wielkim wydarzeniu, jakim była beatyfikacja 60 Męczenników z Rodziny Wincentyńskiej w Madrycie, uczestniczyło – wraz z naszymi Przełożonymi Generalnymi i kilkorgiem członków Rad Generalnych – ponad 3000 przedstawicieli Rodziny Wincentyńskiej.

Po długim czasie przygotowań do uroczystości, pierwszy dzień wspólnego świętowania zgromadził wszystkich na Nieszporach sprawowanych w Bazylice Cudownego Medalika, gdzie Przełożony i Przełożona Generalna pozdrowili przybyłych, a żyjący krewni Męczenników podzielili się swoimi świadectwami. 

Czytaj dalej