Beatyfikacja 60 Męczenników z Rodziny Wincentyńskiej w Madrycie: “Świadkowie i Prorocy wiary i miłości”

W tym wielkim wydarzeniu, jakim była beatyfikacja 60 Męczenników z Rodziny Wincentyńskiej w Madrycie, uczestniczyło – wraz z naszymi Przełożonymi Generalnymi i kilkorgiem członków Rad Generalnych – ponad 3000 przedstawicieli Rodziny Wincentyńskiej.

Po długim czasie przygotowań do uroczystości, pierwszy dzień wspólnego świętowania zgromadził wszystkich na Nieszporach sprawowanych w Bazylice Cudownego Medalika, gdzie Przełożony i Przełożona Generalna pozdrowili przybyłych, a żyjący krewni Męczenników podzielili się swoimi świadectwami. 

Czytaj dalej

Pielgrzymka Rodziny Wincentyńskiej w Hiszpanii – “Kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy?”

[Hiszpania] Słowa przytoczone w tytule artykułu zaczerpnięte zostały z piosenki. Ale życie to nie piosenka. W ten sposób zaczęła się nasza przygoda. Jesteśmy grupą pielgrzymów, złożoną z Sióstr Miłosierdzia, Księży Misjonarzy oraz młodzieży – w sumie 21 osób. Pochodzimy z różnych części Hiszpanii, a połączył nas Duch Święty, który wzbudził w Kościele charyzmat wincentyński. Czytaj dalej

Kongres Szkół Wincentyńskich w Hiszpanii, 23-24 kwietnia 2016

congres logo 600[Prowincje Hiszpańskie] Sieć szkół wincentyńskich to jedna z najbardziej rozwiniętych dziedzin posługi Sióstr Miłosierdzia w Hiszpanii, zarówno ze względu na liczbę placówek, jaki i liczbę Sióstr zaangażowanych w ich działalność. Zgodnie z inspiracją zaczerpniętą u naszych Założycieli, św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac, wysiłki podejmowane przez prowadzących te instytucje zmierzają ku społecznej integracji uczniów, podnoszeniu świadomości w zakresie otwartości na osoby potrzebujące pomocy, przekazywaniu wiedzy dla lepszej służby drugiemu człowiekowi. Na chwilę obecną w Hiszpanii istnieje ponad 140 Centrów Edukacji zatrudniających 4.370 wychowawców i nauczycieli oraz kształcących 62.000 młodych ludzi. Czytaj dalej