Zamknięcie Konwentu Generalnego 2015

Na zakończenie naszego Konwentu, wyraziłyśmy wdzięczność Bogu oraz przyjęłyśmy przesłanie naszej Przełożonej Generalnej, Siostry Kathleen Appler, jej wezwanie, byśmy w naszych Prowincjach stawały się za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i za przykładem naszych Świętych Założycieli, Świętego Wincentego i Świętej Ludwiki, „żywymi dokumentami odwagi Miłosierdzia dla nowego zapału misyjnego”. Czytaj dalej

Konwent omawia trzeci temat

GA_News_1106_3Po wyborach, wszyscy członkowie kontynuują wysiłki, by: prowadzić dialog, wymieniać doświadczenia, pogłębiać, wyjaśniać – dla „podobania się Bogu” (Święty Wincenty) i dla lepszej służby Ubogim. Ten 3 obszerny temat Zgromadzenie ubogacane zaangażowaniem wszystkich” – wyraża jasno scalenie naszej odpowiedzialności i naszego zaangażowania w życie duchowe, wspólnotowe i życie służby.

Pracowaliśmy nad trzema następującymi aspektami:
Czytaj dalej

Poniedziałek, 1 czerwca 2015, wybory Rady Generalnej

Po czasie przygotowania i modlitwy, w poniedziałek 1 czerwca 2015, zostało wybranych 8 Radnych Generalnych. Nasza Przełożona Generalna, Siostra Kathleen Appler, przekazała listę wybranych Sióstr do wszystkich Prowincji. Z radością je Wam przedstawiamy:

Conseilleres

1 rząd (na dole), od lewej do prawej: S. Corina, S. Neghesti; S. Teresa, S. Hanna; 2 rząd (w środku), od lewej do prawej: S. Carmen, S. Françoise, S. Kathleen, S. Marie; 3 rząd (u góry): S. Iliana

Czytaj dalej

Zapał misyjny inspirowany Miłosierdziem

Członkowie Konwentu Generalnego pracują nad 2 tematem:  Zapał misyjny inspirowany Miłosierdziem

Do omówienia są trzy aspekty :

  • Odwaga Miłosierdzia dzisiaj
  • Wspólne zaangażowanie na rzecz zwalczania współczesnego niewolnictwa
  • Nowy zapał misyjny

12 dzielonych doświadczeń misyjnych pomogło nam w refleksji, wymianie zdań i pogłębieniu tego tematu… Czytaj dalej

Siostra Kathleen APPLER – nowa Przełożona Generalna

Sr Kathleen ApplerObrady Konwentu Generalnego posuwają się naprzód…

W poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego, 25 maja, członkowie Konwentu Generalnego, po dniu przeżytym na modlitwie, wybrali nową Przełożoną Generalną, Siostrę Kathleen APPLER, na najbliższych 6 lat.

Siostra Kathleen, Amerykanka, pochodząca z Prowincji St. Louise-USA, była Radną Generalną od 2009 roku. Ma wielkie doświadczenie w dziedzinie edukacji a także w posłudze władzy na poziomie prowincjalnym. Czytaj dalej

Obchody 200-lecia Domu Macierzystego Sióstr Miłosierdzia na Rue du Bac

GA_News_1705_328 czerwca 1815, Siostry Miłosierdzia przybyły do ich 5-ego Domu Macierzystego.

Aby uczcić to wydarzenie, w niedzielę wieczorem 10 maja 2015, zostałyśmy zaproszone do zgromadzenia się w “Ogrodzie seminaryjnym…”

Ze świecą w dłoni, udałyśmy się procesyjnie do Kaplicy, przechodząc przez najstarszą część domu. Przemierzyłyśmy w sposób symboliczny prawie 200 lat historii Zgromadzenia. Czytaj dalej

Rekolekcje przed Konwentem – tematy konferencji

GA_News_0405_1W dniach od 5 do 13 maja w Domu Macierzystym w Paryżu będą miały miejsce rekolekcje dla uczestniczek Konwentu Generalnego. Poniżej publikujemy tematy konferencji rekolekcyjnych. Dzięki temu możemy łączyć się w refleksji i modlitwie z naszymi Siostrami, zgromadzonymi na „ćwiczeniach duchownych”. Czytaj dalej

Konwent Generalny rozpocznie się za kilka dni…

GA_News_0105_1Konwent Generalny Sióstr Miłosierdzia rozpocznie się za kilka dni. To wydarzenie ma miejsce co 6 lat i w ciągu 5 tygodni zgromadzi 149 Sióstr przybyłych z 94 krajów.

Po trwających tydzień rekolekcjach, od 5 do 13 maja, członkinie Konwentu rozpoczną obrady. Główny temat to: „Odwaga miłosierdzia dla nowego zapału misyjnego”. Czytaj dalej