“Zadzwoń i przyjdź…”

[Prowincja Graz – Europa Środkowa] Diecezja Graz-Seckau została założona 800 lat temu. Wcześniej obszar ten należał do Archidiecezji Salzburskiej. W tym Jubileuszowym 2018roku, istnieje wiele możliwości do podjęcia dialogu, dla działań społecznych, pielgrzymek i na czas modlitwy.

Czytaj dalej

Świętowanie z s. Ritą 103 urodzin

[Prowincja Graz-Środkowa Europa] Siostra Rita urodziła się 08.04.1915 w Gyöngyös na Węgrzech. Została wychowana w domu dziecka, ponieważ ojciec jej zmarł wcześnie. Wstąpiła do Sióstr Miłosierdzia w 1937 w Budapeszcie a śluby po raz pierwszy złożyła w 1942. Uzyskała dyplom magistra nauczyciela w Instytucie Ranoldera w Budapeszcie. Następnie pracę podjęła w Instytucie Karoliny w Vác w szkole podstawowej w klasach od 1 do 4. Czytaj dalej

Proces beatyfikacyjny S. Leopoldyny M. Józefy Brandis

161017 Josepha 3a[Prowincja Graz – Europa Środkowa]
Prokurator Generalny Zgromadzenia Misji ks. Shijo Kanjirathamkunnel CM w dniu 16 września 2016 r. przedstawił biskupowi diecezji Graz-Seckau prośbę o otwarcie procesu beatyfikacyjnego S. Leopoldyny M. Józefy Brandis, przekazując zebraną dokumentację. Uczynił to w imieniu i w obecności Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Maryi od Cudownego Medalika, a także S. Magdaleny z tego samego Zgromadzenia z Kijowa (nowo-mianowanej Postulatorki), S. Kristiny (sekretarki) oraz S. Christy ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (tłumaczki). Prośba została przez biskupa przyjęta, tak więc od tej pory „Matce Brandis” przysługuje tytuł „Sługi Bożej”. Czytaj dalej