„Radość bycia Siostrą Miłosierdzia”

[Prowincja Warszawska] W Domu Macierzystym, w dniach od 29 kwietnia do 13 maja 2019 roku, miała miejsce Międzynarodowa Sesja Odnowy duchowej i wincentyńskiej Sióstr od 11 do 24 lat powołania. Przebiegała ona pod hasłem: „Radość bycia Siostrą Miłosierdzia.” Uczestniczyło w niej razem 74 Siostry. Przybyły z Afryki, Ameryki Środkowej, Północnej i Południowej, Azji oraz Europy. Spotkanie tłumaczone było na 8 języków. Czytaj dalej

Wincentyńska Sesja Formacyjna dla Sióstr Miłosierdzia z Prowincji Afryki i Madagaskaru.

[Quasi – Prowincja, Dom Macierzysty] Możliwość uczestniczenia w Wincentyńskiej Sesji Formacyjnej w Domu Macierzystym przez ostatnie dwa miesiące, dała mi radość oglądania, dotykania, wczuwania się, słuchania i doświadczania. Najpierw, byłam głęboko poruszona wiarą pielgrzymów, którzy codziennie przychodzą do Cudownej Kaplicy, aby się modlić. Byłam pełna podziwu widząc, jak każdego dnia niezliczone błogosławieństwa są naszym udziałem a mogłam tego doświadczyć podczas prywatnej modlitwy w kaplicy. Dotykając krzesła, w którym siedziała Najświętsza Panna, a także przypomnienie przesłania objawienia z 1830 r. św. Katarzynie Labouré, było nie tylko aktem fizycznym, ale także przebogatym i umacniającym wiarę doświadczeniem. Czytaj dalej

Święto św. Ludwiki w Domu Macierzystym

[Dom Macierzysty] W dniu 9 maja w szczególny sposób obchodziłyśmy święto Świętej Ludwiki. Dostąpiłyśmy łaski, by przez większą część dnia oglądać i medytować oryginalny tekst “Światła Pięćdziesiątnicy”, napisany przez nią własnoręcznie i przechowywany w archiwach Zgromadzenia Misji. Pod koniec dnia, w naszej Kaplicy przeżywałyśmy nabożeństwo ku czci naszej Założycielki, przed tym cennym tekstem, który zawiera istotne elementy tego, czym było maluczkie Zgromadzenie. Prosiłyśmy, by wyjednała nam łaski, których potrzebujemy, aby w obecnej rzeczywistości wiernie odpowiadać na wezwania Ducha. Czytaj dalej

Seminarium 2017

170606 Seminarium 2thmb[Dom Macierzysty] Odbywające się w Domu Macierzystym w Paryżu Seminaria dedykowane są Siostrom Miłosierdzia, których głównym zadaniem w Zgromadzeniu jest posługa w formacji młodych Sióstr na początkowych jej etapach. Podobne spotkania odbywają się co sześć lat. Tematem Seminarium 2017 przeprowadzonego w dniach 3-22 maja były słowa: „Z odwagą miłosierdzia – formować dla przyszłości”. Czytaj dalej

“Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie.”

170203 migrants 31[Dom Macierzysty, Quasi-Prowincja]  W dniach od 16 do 26 stycznia 2017 roku, w Domu Macierzystym zebrało się 69 Sióstr z 21 Prowincji i 1 Regionu Europy, by uczestniczyć w 2. Międzynarodowej Sesji dla Sióstr posługujących migrantom.

Witając przybyłe Siostry, Przełożona Generalna S. Kathleen Appler odniosła się do nieopisanego cierpienia migrantów i ofiar handlu ludźmi, Czytaj dalej

„Przychodź do stóp tego ołtarza…”

chapel 32[Maison Mére] Tak, w dniu 15 sierpnia, pośród tysięcy pielgrzymów, którzy przybyli do stopni ołtarza w Kaplicy Matki Bożej od Cudownego Medalika [przy ul. du Bac w Paryżu], znalazł się również nasz nowy Przełożony Generalny – Ks. Tomaž Mavrič. Zawierzył swoją nową misję Najświętszej Maryi Pannie, świętej Ludwice i świętej Katarzynie Labouré. Na zakończenie Eucharystii, którą sprawował wraz z Wizytatorem nowej Prowincji Francji Zgromadzenia Misji i kilkoma innymi kapłanami, Ojciec Generał powiedział: Czytaj dalej

„Projekty Rozalii” – platforma finansowania społecznościowego

Projet Rosalie logo 900x600[Dom Macierzysty] Pragniemy zwrócić waszą uwagę na pewną bardzo piękną inicjatywę, która rozpoczęła swoją działalność 30 września: platforma finansowania społecznościowego (crowdfunding) „Projekty Rozalii”.

„Crowdfunding”, nowe narzędzie finansowania społecznościowego, pozwala na ponowne odkrycie solidarności i włączenie w nią jak największej liczby osób. Pomysł jest prosty: Siostry często są najbliżej środowiska; we wszystkich środowiskach związanych z niestabilnością brakuje funduszy, ale nie brakuje pomysłów pomocy najbiedniejszym. Czytaj dalej

Wizyta Bp. Ignacego Józefa III Younan – Syryjskokatolickiego Patriarchy Antiochii w Kaplicy Matki Bożej od Cudownego Medalika

patriarche2[Dom Macierzysty] Dnia 20 listopada 2014 r. o godz. 7.00, Syryjsko-katolicki Patriarcha Antiochii Bp Ignacy Józef III Younan przewodniczył Eucharystii dla Sióstr Domu Macierzystego w Kaplicy Matki Bożej od Cudownego Medalika przy ul. du Bac w Paryżu. Mszę św. koncelebrowali: kapłan, który przybył wraz z Ks. Biskupem oraz Ks. Bernard Schoepfer, Dyrektor Generalny Zgromadzenia. Czytaj dalej

„Dar bycia wezwanymi i posłanymi”

sessionvij1[Prowincja Filipin] Sprawozdanie z Sesji Odnowy Duchowej i Wincentyńskiej dla Młodych Sióstr, Dom Macierzysty – Paryż, 1- 30 września 2014 r. Pragnę podzielić się moim doświadczeniem w oparciu o litery składające się na słowo DAR [w języku angielskim G-I-F-T], gdyż 33 dni spędzone przez mnie w Domu Macierzystym z racji przyjazdu na Sesję Wincentyńską, postrzegam jako dar od Jezusa, którego 33-letnie życie   ziemskie było życiem Tego, który był „wezwany i posłany”, aby nas zbawić. Czytaj dalej