Misjonarka w Argentynie

misionera1[Prowincja Nuestra Señora de la Misión – Ameryka Południowa] Przesyłam kilka słów na temat mojego powołania misyjnego i misji, w której pracuję. Moje powołanie misyjne narodziło się we mnie gdy miałam 15 lat. Wzrastało razem z moim powołaniem Siostry Miłosierdzia. Szybko zrozumiałam, że one podążają ramię w ramię. Zawsze marzyłam, by zostać posłaną na misje Ad Gentes. Odkąd jestem w Zgromadzeniu, kilkakrotnie prosiłam o posłanie na misje. W końcu zostałam posłana. Czytaj dalej