Radość spotkania Sióstr Miłosierdzia z Pierwszą Damą RP

[Prowincja Warszawska] Siostry Miłosierdzia Prowincji Warszawskiej miały niebywałą radość spotkania z Pierwszą Damą RP. Pani Agata Kornhauser-Duda przybyła do Domu Prowincjalnego Sióstr dnia 9 czerwca br. w godzinach popołudniowych. Podczas tego spotkania podjęto środki ostrożności związane z pandemią w postaci masek na twarzach. Czytaj dalej

Spotkanie Rad Prowincjalnych Krajów Słowiańskich

[Prowincja Warszawska] W dniach od 5 do 12 sierpnia 2019 r. Prowincja Warszawska Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Polska, gościła w Łbiskach Rady Prowincjalne Krajów Słowiańskich. Na to spotkanie przybyły Siostry Wizytatorki, Ojcowie Dyrektorzy i pozostali członkowie Rad z: Albanii, Słowenii, Słowacji oraz trzech Prowincji Polskich: Chełmińsko-Poznańskiej, Krakowskiej i Warszawskiej. Czytaj dalej

„Radość bycia Siostrą Miłosierdzia”

[Prowincja Warszawska] W Domu Macierzystym, w dniach od 29 kwietnia do 13 maja 2019 roku, miała miejsce Międzynarodowa Sesja Odnowy duchowej i wincentyńskiej Sióstr od 11 do 24 lat powołania. Przebiegała ona pod hasłem: „Radość bycia Siostrą Miłosierdzia.” Uczestniczyło w niej razem 74 Siostry. Przybyły z Afryki, Ameryki Środkowej, Północnej i Południowej, Azji oraz Europy. Spotkanie tłumaczone było na 8 języków. Czytaj dalej

„Bóg się rodzi w Łbiskach”

[Prowincja Warszawska] Historia Domu Dziecka w Łbiskach sięga początków historii Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Polsce. Odpowiadając na zaproszenie Marii Ludwiki Gonzagi, królowej Polski, św. Wincenty a Paulo i św. Ludwika de Marillac wysłali pierwsze trzy Siostry do Dworu Królewskiego w Warszawie. (Kapłani Zgromadzenia Misji przybyli na dwór w Warszawie w 1651 roku). Siostry osiadły na ówczesnych przedmieściach Warszawy, obecnie dzielnica Powiśle. Czytaj dalej

Rekolekcje dla Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej

[Prowincja Warszawska, Polska] W dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2018 roku w Domu Prowincjalnym w Warszawie (Polska) odbyły się rekolekcje dla Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej (WMM). Wzięło w nich udział razem z osobami towarzyszącymi 75 osób. Byli to dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, studenci i kilka osób, które już pracują. W tej grupie była też Wincentyńska Młodzież Maryjna z Brześcia, z Białorusi. Towarzyszyły im Siostry z różnych wspólnot Prowincji, które prowadzą grupy maryjne na swoim terenie lub w inny sposób pracują z młodzieżą. Czytaj dalej

Brązowy Krzyż  Zasługi dla Siostry Miłosierdzia

[Prowincja Warszawska, Polska] Ostrołęcka delegatura Mazowieckiego Kuratorium Oświaty zorganizowała coroczną uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której odebrali odznaczenia i nagrody nauczyciele i pracownicy oświaty z kilku okolicznych powiatów. Uroczystość miała miejsce w Ostrowi Mazowieckiej. Czytaj dalej

Odznaczenie państwowe za zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich dla Siostry Miłosierdzia

[Prowincja Warszawska] W niedzielę, 29 lipca 2018 r., w ramach obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, wyróżnił najwyższymi odznaczeniami państwowymi niektórych weteranów Powstania i tych, którzy kultywują pamięć o najnowszej historii Polski. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Muzeum Powstania Warszawskiego.

Czytaj dalej