Angielskie tłumaczenie 14-tomowego dzieła Coste’a

contact for future[Prowincja St. Louise, USA] Po około 40 latach, Wincentyński Projekt Tłumaczenia został ukończony. Ostatni z 14 tomów angielskiej edycji dzieł Coste’a, zawierających spuściznę duchową św. Wincentego, został wydany we wrześniu 2014 r. Tak więc biura pracujące dla Projektu zostają obecnie zamknięte, jednak efekt ich pracy pozostanie nadal dostępny. Wydane drukiem książki zostały przewiezione do budynku Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Filadelfii, gdzie za ich przechowanie i rozprowadzanie odpowiedzialni będą odtąd tamtejsi Księża Misjonarze. Wszystkich zainteresowanych nabyciem któregokolwiek z tomów dzieła: Wincenty a Paulo: Korespondencja, Konferencje, Dokumenty (w języku angielskim), odsyłamy pod wskazany poniżej adres: Czytaj dalej

Pierwsza w historii wystawa cyfrowa rękopisów św. Wincentego

????????[Prowincja Sainte Louise – USA] Uniwersytet DePaul (Chicago, Illinois, USA) ogłosił w ostatnim czasie pierwszą w historii wystawę cyfrową rękopisów św. Wincentego a Paulo (1581-1660). Zbiór ten  stanowi największy pozaeuropejski zestaw dokumentów związanych ze Świętym. Dokumenty te są najistotniejszą częścią Kolekcji Studiów Wincentyńskich Uniwersytetu DePaul, która obejmuje multi-dyscyplinarne źródła wykorzystywane w studiach mających za przedmiot osobę św. Wincentego i Rodzinę Wincentyńską. Więcej informacji ten temat znaleźć można na anglojęzycznej stronie: Vincentian Research Guide. Czytaj dalej

Czasopismo „Dziedzictwo Wincentyńskie” w nowym, cyfrowym wydaniu

vincentianheritagejournal (2)[Rodzina Wincentyńska – USA] Oficjalne czasopismo Instytutu Studiów Wincentyńskich Uniwersytetu Depaul zmienia swoją postać i począwszy od wydania nr 32 z dnia 6 marca 2014 r. dostępne jest  w formie cyfrowej. Na ukazujący się dwa razy do roku przegląd studiów wincentyńskich składają się artykuły z zakresu historii, duchowości i praktyki wincentyńskiej.

Od swojego pierwszego wydania w 1980 r., „Dziedzictwo Wincentyńskie” konsekwentnie przodowało wśród innych publikacji naukowych. W celu poszerzenia zasięgu i utrzymania charakteru innowacyjności, publikacja – oparta dotychczas na tradycyjnej prenumeracie – przeniesie się do otwartego źródła w interaktywnej wersji PDF. Będzie ona kompatybilna z każdym komputerem PC, Mac, iPad i Kindle Fire i dostępna do pobrania pod adresem: http://depaulne.ws/VH. Czytaj dalej

Portugalskie tłumaczenie Konferencji i Dzieł Zebranych św. Wincentego a Paulo

[Brazylia] Pilna potrzeba ciągłego powracania do źródeł charyzmatu i misji przez członków wielkiej Rodziny Wincentyńskiej wiąże się z koniecznością zwrócenia szczególnej uwagi na wszystko, co czynił i czego nauczał nasz Święty Ojciec. Warto otworzyć swój umysł i serce, aby dać się na nowo przeniknąć duchowemu doświadczeniu  św. Wincentego, którego centrum życia była pasja dla Chrystusa i Ubogich.

Mając na uwadze tę właśnie potrzebę, cztery lata temu Brazylijska Prowincja Zgromadzenia Misji podjęła wyzwanie przetłumaczenia Konferencji i Dzieł Zebranych św. Wincentego a Paulo: listów, konferencji i dokumentów, których oryginały dostępne są w języku francuskim.

Czytaj dalej