(English) Celebrating with Sr Józefa at 106 years old

[Prowincja Warszawska] Dnia 12 marca 2018 roku  ukończyła 106 lat  życia  Siostra Miłosierdzia s. Józefa Słupińska, mieszkająca w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia  w Warszawie, przy ul. Tamka 35.

Siostra Józefa pochodzi z Wielunia, Polska. Opowiada, że radością Jej i całej rodziny był fakt, że mając 6 lat rozpoczęła naukę szkolną w wolnej Polsce. 

Ojczyzna jest zawsze na pierwszym miejscu w życiu s. Józefy. Od dziecka  ją kochała  i od dziecka wiedziała, że trzeba Ojczyźnie oddać życie przez wierną służbę.

Bóg obdarzył Siostrę Józefę łaską powołania do życia konsekrowanego. Wybrała Siostry  Miłosierdzia ze względu na charyzmat, którym jest Służba Chrystusowi w Ubogich. W Zgromadzeniu ukończyła Szkołę Pielęgniarską i przez dziesiątki lat służyła chorym w szpitalach, a po usunięciu sióstr ze szpitali przez władze  komunistyczne, opiekowała się chorymi w ich domach i przy parafiach. 23 czerwca 2003 roku została odznaczona najwyższym  odznaczeniem dla pielęgniarek, Medalem Florence Nightingale,  przyznawanym przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

Dzisiaj Siostra Józefa, szczęśliwa z obranej drogi, rozradowana i ufna, chętnie dzieli się doświadczeniem swego długiego życia i trzymając nieustannie w swoich dłoniach  różaniec,  modli się za  Zgromadzenie,  Kościół i umiłowaną  od zawsze  Ojczyznę. 

Po Mszy świętej dziękczynnej ofiarowanej w intencji s. Józefy poproszona przez s.Wizytatorkę czym chciałaby się z nami podzielić, s. Józefa zaczęła od dziękczynienia Bogu za Jego dobroć i wszystkie łaski otrzymane w całym jej życiu, za każdą Komunię świętą, za jej rodziców. 

Powiedziała również: „Każdego dnia w całym moim życiu idąc do kaplicy proszę Boga o to, abym zawsze była siostrą seminarzystką, a kiedy jest już wieczór pytam Matkę Bożą: czy byłam dzisiaj siostrą seminarzystką? (…) A moim ostatnim słowem chciałabym, aby było: Panie, kocham Cię!”

Views: 5 261