Świętowanie z s. Ritą 103 urodzin

[Prowincja Graz-Środkowa Europa] Siostra Rita urodziła się 08.04.1915 w Gyöngyös na Węgrzech. Została wychowana w domu dziecka, ponieważ ojciec jej zmarł wcześnie. Wstąpiła do Sióstr Miłosierdzia w 1937 w Budapeszcie a śluby po raz pierwszy złożyła w 1942. Uzyskała dyplom magistra nauczyciela w Instytucie Ranoldera w Budapeszcie. Następnie pracę podjęła w Instytucie Karoliny w Vác w szkole podstawowej w klasach od 1 do 4.

W 1950 roku, kiedy komunizm rozproszył wszystkie zgromadzenia i klasztory, wróciła do Gyöngyös, tam ukończyła kurs pielęgniarski i pracowała jako asystent rentgenowski w szpitalu w Gyöngyös. W międzyczasie przeszła także szkolenie na kantora i służył jako organistka w Gyöngyös oraz w okolicznych wioskach. W 1995 roku, już po upadku komunizmu i oddaniu Siostrom Miłosierdzia Domu Prowincjalnego, s. Rita powróciła do Budapesztu i służyła we wspólnocie jako siostra organistka, dopóki pozwoliło jej na to zdrowie.

Zapytana w dniu urodzin czym chciałaby się z nami podzielić powiedziała, że najważniejszą rzeczą jest kochać się wzajemnie i przebaczać sobie nawzajem, bo nawet pomimo naszej najszczerszej dobrej woli, może być coś, co może zranić drugiego. Życzyła takich sióstr, które bardzo kochają Dobrego Boga!

Views: 4 268