Stulecie Prowincji Słowenii Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

[Prowincja Słowenii] Krótkie spojrzenie na historię Prowincji

Bóg o tym myślał! (Św. Wincenty). Bóg pomyślał o krzyku ubogich nawet w takim małym kraju jakim jest Słowenia. To właśnie On, w XIX wieku, wezwał młodą hrabinę Léopoldine Josépha Brandis z Graz, w Austrii, do służby Ubogim jako Siostra Miłosierdzia. Zainspirowana Duchem Świętym w 1952 roku sprowadziła Siostry do Lublany, a później do Chorwacji. Wraz z licznymi kandydatkami Prowincja mogła rozszerzać swoją misję dla dobra wszystkich potrzebujących. Ponadto, dla czuwania nad chorymi w nocy, założyła nową wspólnotę, Siostry od Chorych, dziś znaną jako Zgromadzenie Sióstr Maryi od Cudownego Medalika.

Po pierwszej wojnie światowej, 5 kwietnia 1919 roku, powstała Prowincja Jugosławii. Pomimo wielkich trudności wzrosła liczba Sióstr a Prowincja się rozrastała. W 1920 roku serbscy lekarze poprosili Siostry o pomoc w Belgradzie. Kilka lat później inne poszły za nimi, także do Kosowa i Macedonii. Dzięki swojej bezinteresownej pracy są zapisane w historii jako te, które budowały mosty między kościołem katolickim i prawosławnym.

Pod koniec drugiej wojny światowej Prowincja liczyła ponad 1200 Sióstr. W latach 1945–1949 nowy reżim komunistyczny w Słowenii chciał uniemożliwić wszystkim zakonnikom i zakonnicom pracę w szpitalach i instytucjach edukacyjnych. Stopniowo zatem usuwano Siostry Miłosierdzia, zaczynając od szkolnictwa. Dnia 8 marca 1948 roku ostatnie Siostry (około 300) zostały usunięte ze swoich instytucji i domów.

Około pięćdziesięciu Sióstr zostało uwięzionych za fałszywe oskarżenia. Wiele też Sióstr udało się do Serbii, Kosowa i Macedonii, gdzie Opatrzność przygotowała dla nich trochę pracy i schronienie. Tam reżim komunistyczny nie był tak ciężki. W następnych latach Siostry w Słowenii przegrupowały się w małe wspólnoty. Dom Prowincjalny i Seminarium przeniesiono do Belgradu. Kandydatki zgłaszały się również z Chorwacji, Kosowa i Macedonii.

Wydarzenia z 1991 roku przyniosły nowe zmiany w Prowincji, a większość Sióstr, także Dom Prowincjalny z Seminarium, powróciły do Słowenii. W 1992 roku zmiany polityczne i społeczne w Albanii przyciągnęły Siostry Miłosierdzia do tego dotkniętego kryzysem kraju. Tak więc 4 kwietnia 2000 roku w Prowincji Słowenii utworzono region Albanii, w tym Kosowo i Albanię.

Uroczystości obchodów Stulecia

 Uroczystość obchodów stulecia Prowincji miała miejsce 5 kwietnia 2019 roku, ale główna celebracja odbyła się 27 kwietnia w Celje, w domu świętego Józefa i kościele prowadzonym przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy. Obchody zgromadziły Siostry Miłosierdzia z Prowincji i Regionu, Kapłanów Zgromadzenia Misji, członków Rodziny Wincentyńskiej i naszych Przyjaciół. Uroczystość rozpoczęła się adoracją Najświętszego Sakramentu, po której nastąpiło powitanie nowych członków Sióstr Miłosierdzia.

Podczas uroczystości przybliżono historię Prowincji. Natomiast Przełożony Generalny podsumował bogactwo tych lat i wezwał nas do spojrzenia ku przyszłości: „Przyszłość jest przed nami. Jezus pozostaje naszą pierwszą i jedyną Miłością. Wszystko jest dla Niego. Najświętsza Maryja Panna pokaże Wam ścieżki do najbiedniejszych, do ludzi na peryferiach”.

Msza Święta dziękczynna odbyła się po południu, której przewodniczył kardynał Franc Rode, w obecności Przełożonego Generalnego, Ojca Tomaža Mavrič, biskupów i arcybiskupów, kapłanów Zgromadzenia Misji i innych kapłanów, którzy współpracują z Siostrami Miłosierdzia. To był najważniejszy moment dnia, chwila łaski dla Prowincji, która świętowała sto lat swojego istnienia.

Siostry Miłosierdzia
Prowincja Słowenii

Views: 3 240