Przedszkole NMP z Remedies w PENICHE i nowa misja

[Prowincja Portugalii] Jak wiadomo niektórym Siostrom, Dom Sióstr Miłosierdzia z Peniche został jakiś czas temu zamknięty, ponieważ Konferencja św. Wincentego z Carnide nie mogła zapewnić środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tamtejszego przedszkola, a Siostry nie mogły już dłużej tam posługiwać. W związku z brakiem dzieci, wysokimi kosztami pensji dla personelu oraz brakiem Sióstr, podjęto niezbędne kroki w celu wycofania Sióstr. Opuściły one Peniche dnia 16 sierpnia 2017 r.

Ksiądz Proboszcz Diogo, bardzo wrażliwy na nasz charyzmat oddania się najbardziej potrzebującym, nie chciał, aby Siostry opuściły miejsce, w którym były zawsze akceptowane i kochane. Poszukiwał więc sposobu, aby Siostry mogły mimo wszystko kontynuować swoją służbę. Udostępnił więc cześć budynków parafialnych, które zajmował z dwoma innymi osobami.

Siostra Wizytatorka, Ksiądz Dyrektor Prowincjalny i Siostry Radne udali się na miejsce, by przeanalizować prośbę kapłana. Ze swej strony, proboszcz zobowiązał się do przeprowadzenia pewnych remontów, aby domowi zapewnić niezbędną prywatność i warunki, by Siostry  mogły czuć się tam dobrze.

Ostatecznie, dnia 30 października 2017 r. nowa Wspólnota została oficjalnie otwarta. O godz. 19.00 celebrowana została uroczysta Eucharystia, a Siostry przedstawione przez Ks. Proboszcza parafianom. S. Wizytatorka została poproszona o powiedzenie kilku słów. Na zakończenie Mszy św. każda z Sióstr otrzymała czerwoną różę, symbol miłości i wdzięczności za obecność w Peniche.

Na terenie parafii znajduje się Kaplica Matki Bożej Łaskawej, do której tutejszy Ks. Proboszcz ma szczególne nabożeństwo. Postanowiłyśmy więc obchodzić uroczystość NMP od Cudownego Medalika właśnie w tej kaplicy. Poprzedniego dnia – znak łaski od Maryi – ktoś podarował anonimowo paramenty liturgiczne do kaplicy, które bardzo się w niej przydadzą. W samą Uroczystość kaplica była wypełniona po brzegi, pomimo mało dogodnej dla wielu godziny Mszy św. Kapłan ponownie wyraził swoją radość z obecności Sióstr w parafii oraz zachęcił wiernych do noszenia Cudownego Medalika nie jako magicznego przedmiotu, ale jako znaku wezwania do nawrócenia, poprawy życia i otwarcia się na Boży plan względem każdego z nas.

Siostra Albina Sevivas, Siostra Miłosierdzia,
Prowincja Portugalii

Views: 5 522