Zakończenie obchodów stulecia Szkoły Huerta de la Cruz w Algeciras, Hiszpania

[Prowincja Hiszpania-Południe] Dnia 20 stycznia br. miało miejsce uroczyste zakończenie obchodów stulecia Szkoły Huerta de la Cruz w hiszpańskim Algeciras.  Był to ostatni akcent z serii wydarzeń związanych z uczczeniem wszystkich osób, bez których Centrum Edukacyjne w Algeciras nie mogłoby zaistnieć i odegrać ważnej roli dla lokalnej społeczności.    

O godz. 12.00 odprawiona została Eucharystia, koncelebrowana przez tutejszego proboszcza – salezjanina oraz Ks. Juan Angel Garcia Álvaro szkolnego katechetę. Podczas procesji na wejście dzieci ułożyły z kwiatów logo szkoły jako wyraz wdzięczności za 100 lat obecności charyzmatu wincentyńskiego w Algeciras. Obecność ta zaowocowała promocją i całościową edukacją, dzięki której absolwenci szkoły włączają się w życie społeczeństwa nie zatracając chrześcijańskiego i wincentyńskiego stylu życia.

Odczytana Ewangelia przypomniała nam, że powinniśmy być „solą i światłem”, pozostając otwartymi i uważnymi na drugiego człowieka, zwłaszcza tego najbardziej zapomnianego przez społeczeństwo, które szuka wyłącznie własnych korzyści. Dzieło wincentyńskie, które istnieje w tym miejscu od 100 lat, to historia domu miłosierdzia, miłości, ewangelizacji, warsztatów, szkoły podstawowej, szkoły dla matek… Zaczęło się od 50 uczniów, potem były już setki, a obecnie tysiące.

Dziękujemy Bogu, który zechciał, abyśmy były obecne w tym mieście, we Wspólnocie żyjącej charyzmatem wincentyńskim, charakteryzującym się opcją na rzecz ubogich, poprzez prowadzenie pokornych ale nieprzerwanych dzieł miłosierdzia… Pokolenia Sióstr połączyły swoje powołanie edukacyjne z katechizowaniem, niesieniem pomocy najbardziej potrzebującym w dzielnicy, pracą w kuchni prowadzonej przez Caritas, zapewnieniem schronienia kobietom, odwiedzaniem więźniów. Ich obecność była na przestrzeni lat, jak wskazuje Ewangelia, światłem w świecie i solą, która bez hałasu, w ciszy i pokorze, pozornie nieistotnie, ale stale, „fermentuje”, zdolna do przekształcenia wszystkiego. Minione stulecie zaprasza nas do wdzięcznej pamięci, ale również do uznania, że bez względu na to, jak wiele zostało zrobione, wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby odpowiedzieć dzisiaj na wołanie  świata, miasta, rodzin…

Dla upamiętnienia tak szczególnej rocznicy, ufundowana została mozaika przedstawiająca Najświętszą Maryję Pannę od Cudownego Medalika. Tym gestem pragnęłyśmy podziękować Maryi za Jej nieustanną opiekę nad nami, a za Jej wstawiennictwem prosić Boga, by nadal spełniało się w tym miejscu pragnienie św. Wincentego i św. Ludwiki, by Królestwo Boże głoszone było poprzez edukację i otwieranie przed ludźmi ścieżek chrześcijańskiego życia. 

Pragniemy jednak nie tylko wspominać przeszłość i spoglądać na teraźniejszość, ale myślimy również o przyszłości. Chcemy ożywiać wciąż na nowo entuzjazm i wielkoduszność w poświęceniu się edukacji i ewangelizacji w duchu wincentyńskim, podejmując nowe wyzwania i nowe projekty, adekwatne do potrzeb współczesnego świata.

Views: 4 782