Pomaluj świat na niebiesko – 70 rocznica powstania ONZ

ONU70 PL1[UN-NGO] S. Catherine Prendergast, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:

UCZYŃ NIEBIESKIM ŚWIAT NARODÓW ZJEDNOCZONCH:  W sobotę, 24 października obchodzić będziemy 70. rocznicę powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ludzie na całym świecie zaproszeni są do uczczenia tej rocznicy niebieskim kolorem. Dzięki temu przedsięwzięciu obywatele całego świata będą mogli podkreślić swoją jedność, dołączyć się do przesłania na rzecz pokoju, rozwoju i poszanowania praw człowieka oraz pokazać swoje zaangażowanie we wprowadzanie w życie zasad godności i dobrobytu wszystkich. Aby włączyć się w akcję, można np. użyć niebieskich balonów, banerów czy różnych elementów w przestrzeni wirtualnej. Wszystko, co niebieskie – mile widziane!

Możesz wziąć udział w akcji umieszczając na swoim blogu, profilu… niebieski obrazek ze znaczkiem #UN70.

Szczegółowe wytyczne na stronie:  http://outreach.un.org/ngorelations/2015/09/14/un-blue.


 

 Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 4 662