„Przychodź do stóp tego ołtarza…”

chapel 32[Maison Mére] Tak, w dniu 15 sierpnia, pośród tysięcy pielgrzymów, którzy przybyli do stopni ołtarza w Kaplicy Matki Bożej od Cudownego Medalika [przy ul. du Bac w Paryżu], znalazł się również nasz nowy Przełożony Generalny – Ks. Tomaž Mavrič. Zawierzył swoją nową misję Najświętszej Maryi Pannie, świętej Ludwice i świętej Katarzynie Labouré. Na zakończenie Eucharystii, którą sprawował wraz z Wizytatorem nowej Prowincji Francji Zgromadzenia Misji i kilkoma innymi kapłanami, Ojciec Generał powiedział:

chapel 10„Drodzy Bracia i Siostry,

Z wielką radością zwracam się dzisiaj do was!

W tych dniach, zanim udam się do Rzymu, by rozpocząć moją nową misję Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Misji i Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, pragnąłem podjąć pielgrzymowanie do naszych Świętych Założycieli – św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac, by jednocześnie oddać nadchodzące sześciolecie wejrzeniu i opiece naszej Pani od Cudownego Medalika.  

Realizowana od 400 lat duchowość wincentyńska i służba Ubogim przyniosła wiele owoców! Oby pogłębianie naszego wincentyńskiego charyzmatu w XXI wieku uczyniło z nas „Mistyków Miłosierdzia”. Niech Najświętsza Maryja Panna od Cudownego Medalika, św. Wincenty, św. Ludwika, św. Katarzyna i wszyscy Święci i Błogosławieni Rodziny Wincentyńskiej wstawiają się za nami!”

„Przychodź do stóp tego ołtarza, łaski będą obfite…”. Niech Dziewica Maryja napełni Ks. Tomaža wieloma łaskami, aby mógł, według wyraźnej woli świętej Ludwiki de Marillac, stać na straży tożsamości i żywotności ducha wincentyńskiego w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia (por. K.2).

chapel 14

chapel 13

Views: 9 230