Siostry Miłosierdzia z czterech kontynentów w walce z handlem ludźmi

traffickingMedium2[Nowy Jork – USA] W dniach 4-11 sierpnia 2013 r. na Uniwersytecie St. John’s w Nowym Jorku odbyło się spotkanie Sióstr Miłosierdzia z Prowincji należących do grupy św. Elżbiety Anny Seton. Tematem tej tygodniowej konferencji był problem światowego handlu ludźmi. Siostry z Anglii, Szkocji, Irlandii, Australii, Kenii, Francji i Stanów Zjednoczonych, wraz ze specjalistami w dziedzinach, których dotyczyło spotkanie, pomogły jego uczestniczkom w sposób całościowy – z punktu widzenia humanistycznego, ekonomicznego, teologicznego i socjologicznego – spojrzeć na problem wykorzystywania ludzi, zarówno w przemyśle seksualnym, jak i do pracy przymusowej.

Podczas spotkania przedstawiono bieżące statystyki. W skali światowej ofiarami handlu ludźmi jest obecnie około 27 milionów osób. Spośród nich 75% to kobiety i dziewczęta, 27% to dzieci, 58% to ofiary wykorzystywania seksualnego, a 36% – pracy przymusowej. Rocznie handel ten przynosi zyski w wysokości 32 miliardów dolarów. Dodatkowo przerażającym i wstrząsającym jest fakt, że ofiarami tego strasznego procederu stają się najczęściej ludzie ubodzy, a każda z osób, która stała się przedmiotem handlu, rozpoczęła tę koszmarną podróż od PROMYKA NADZIEI.

Uczestniczki konferencji zastanawiały się, co można zrobić w tej sprawie. Starały się ułożyć plan pracy, aby świadomie zaangażować się i dać konkretną odpowiedź. Uznając potrzebę i wartość modlitwy, komunikacji, edukacji i pracy w sieci, Siostry z każdego kraju reprezentowanego na konferencji spotkały się w grupach, aby sformułować wzór Planu Działania dla Sióstr Miłosierdzia z poszczególnych Prowincji. Wykonana praca uczestniczek spotkania daje zapewnienie, że temat handlu ludźmi stanie się częścią dialogu o tym, jak wprowadzić w życie konkretne propozycje.

Podczas zjazdu do dyspozycji Sióstr był O. Patrick Griffin, Dyrektor Generalny, który kilkakrotnie przewodniczył sprawowanej liturgii. Każdego dnia Siostry uczestniczyły w refleksji apostolskiej dla pogłębienia swego zaangażowania – modlitwą i czynem – w sprawę walki z handlem ludźmi. Jako wspólny cel obrano: współpracę, wsparcie, edukację i działanie.

(w oparciu o treść artykuł ze strony: FamVin.en)

Views: 4 146