Służba Sióstr Miłosierdzia w jednej z dzielnic Dusseldorfu, Niemcy

dusseldorf[Prowincja Kolonia-Holandia] Zapadł wieczór; na jednym z witraży w oknach domu parafialnego widać duży krzyż. Wewnątrz znajduje się kaplica, w której dwie Siostry Miłosierdzia (trzecia obecnie choruje) kończą dzień, w łączności ze wszystkimi, których dzisiaj spotkały, których wysłuchały – składają ich w dobre dłonie Boga, prosząc o wstawiennictwo Maryję Niepokalaną we wszystkich intencjach, które noszą w sercu. Od wielu lat S. Bernhardine i S. Christine z Prowincji Kolonia-Holandia posługują osobom z marginesu społecznego i bezdomnym, prowadząc Punkt usytuowany w pobliżu rzeki Ren, która przepływa przez Dusseldorf. Wśród podopiecznych Sióstr są bezdomni, starcy, uchodźcy, chorzy i dzieci.

W każdy wtorek, w dobrze zorganizowany sposób, ponad sto osób ustawia się w kolejce, aby otrzymać żywność i odzież. Wszystko jest finansowane z darowizn, a w pracy Siostry są wspomagane przez kilku zaangażowanych wolontariuszy. Największą uwagę poświęcają tym, którzy są naprawdę biedni, a często to ukrywają.

Ale są też chorzy i osoby starsze czekające na odwiedziny. Do tych, którzy mieszkają w pobliżu, Siostry udają się na rowerze, do znajdujących się dalej – jadą samochodem. Oferują potrzebną konkretną pomoc, modlitwę, zanoszą Komunię świętą.

S. Berhardine i S. Christine udzielają się także w duszpasterstwie: organizują spotkania i wycieczki dla osób starszych, przygotowują dzieci (i ich rodziców) do I Komunii św., pracują z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania, uczestniczą w posiedzeniach Rady Parafialnej, angażują się w przygotowanie liturgii.

Życie blisko ludzi, bycie uważnymi na ich problemy – to sposób dawania świadectwa miłosierdziu Boga wobec każdego człowieka, zgodnie z zaleceniami św. Wincentego, który podczas konferencji do Sióstr w dniu 9 marca 1642 r. powiedział: „Nie byłoby to wystarczające, ani dla Boga, ani dla bliźniego, podawać Ubogim chorym tylko lekarstwa i pożywienie, jeżeliby się im nie pomagało według życzenia Bożego posługą duchową, jaką im winniśmy. Kiedy w ten sposób usługiwać będziecie Ubogim, będziecie prawdziwymi Siostrami Miłosierdzia.”

(na podstawie artykułu z RHEINISCHE POST, 15 października 2013)

Views: 4 562