Międzynarodowe Biuro Projektów Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (IPS) uruchomiło nową stronę internetową

ips1[USA] Nowa interaktywna strona Międzynarodowego Biura Projektów Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia: www.daughtersips.org (w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim) umożliwia zapoznanie się i udział w wielu projektach oraz przedsięwzięciach Sióstr Miłosierdzia działających na rzecz krajów rozwijających się. Odwiedzający stronę mogą przeglądać projekty wg kraju, rodzaju projektu bądź jego statusu. Każdy z projektów został przedstawiony IPS przez Siostry posługujące w ubogich krajach jako sposób na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb osób, którym służą.

Projekty posiadają konkretną lokalizację, opis i dokumentację fotograficzną, a także stopień sfinansowania. Regularnie dokonywane są aktualizacje danych dotyczących projektów w trakcie realizacji, a także dochodzą nowe.

W zakładce EXPERIENCE zamieszczono krótkie filmy na temat służby Sióstr w takich krajach, jak Erytrea czy Demokratyczna Republika Kongo. Z kolei w sekcji HIV/AIDS można dowiedzieć się o pracy Sióstr w projekcie DREAM, realizowanym w tzw. Czarnej Afryce (Subsaharyjskiej).

Od momentu uruchomienia pierwszego projektu Sióstr Miłosierdzia w 2006 r., IPS zapewniło wsparcie 540 projektom w 56 krajach rozwijających się. Oto niektóre przykłady projektów realizowanych w ostatnim czasie:

Potrzebny samochód dla Szkoły Betlejem w Etiopii

Siostry Miłosierdzia prowadzą przedszkole i szkołę podstawową w Maichew w północnej Etiopii. Realizują tam program dożywiania dzieci oraz wspomagają rodziny w poszukiwaniu pracy zarobkowej. Samochód ułatwiłby załatwianie spraw związanych z funkcjonowaniem szkoły oraz realizację dostaw żywności i innych materiałów. Abu zakupić samochód, potrzeba Siostrom $67,922.

Podstawowe potrzeby osób ubogich i chorych w Żmigrodzie (Polska)

Siostry służą Ubogim w Żmigrodzie od 1947 r. Miejscowość naznaczona została wcześniejszymi rządami komunizmu. Wysoki procent bezrobocia zmusił wielu młodych ludzi do opuszczenia tego regionu. Wiele rodzin utrzymywanych jest przez samotne matki, w wielu domach są osoby starsze –  chore i ubogie. Brakuje funduszy na opłacenie mieszkania, opiekę medyczną, a nawet żywność. Niektórzy znaleźli się na ulicy, bez dachu nad głową. Siostry Miłosierdzia angażują się w pomoc potrzebującym rodzinom, zwłaszcza osobom starszym. Projekt bieżącej opieki wiąże się z kosztem w wysokości $25,000

Zapobieganie Handlowi Ludźmi w Bogocie

Siostry Miłosierdzia z Bogoty zainicjowały wieloaspektowy program podnoszenia świadomości, edukacji i zapobiegania handlowi ludźmi. Program, który ma przede wszystkim dotrzeć do dzieci i młodzieży z 39 społeczności lokalnych, zwraca uwagę na takie formy wykorzystywania dzieci jak: przymusowa praca, przymusowe zawieranie małżeństw, żebractwo za granicą, nielegalny handel organami, prostytucja dzieci, wykorzystywanie dzieci w przemyśle pornograficznym. Uczestnicy programu to młodzież w wieku 14-18 lat, najbardziej narażona na stanie się ofiarą strasznego procederu. W realizację programów edukacyjnych zaangażowani są rodzice, nauczyciele oraz władze publiczne, a w przyszłości będą to również duszpasterze i osoby konsektowane. 

WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH PROJEKTOW MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ… 

Odwiedzając często naszą stronę.

Zapisując się na listę mailingową.

Dołączając do „fanów” strony IPS na Facebook’u.

Kontaktując się z biurem dostępnym pod adresem:

Sr. Felicia Mazzola, D.C., Executive Director           felicia.mazzola@doc.org

18000 West Nine Mile Road, Suite 550, Southfield, Michigan 48075-3734  USA

www.daughtersips.org  248-331-4682  main  248-331-4917 fax

 ips2  ips3  ips4
Views: 5 639