Działalność Sióstr Miłosierdzia z Masanga (Tanzania) na rzecz eliminacji obrzezania kobiet (TFGM)

termination1 plus[Prowincja Kongo]  Siostry Miłosierdzia,  założycielki organizacji ATFGM*, ujęły mieszkańców wsi w parafii Rogoro w diecezji Musoma holistycznym nastawieniem do zdrowia, edukacji, opieki społecznej i entuzjazmem pastoralnym. Siostry przybyły do Masangi w 2006 r., aby oszacować potrzeby, prowadzić wizyty domowe i uczyć się Suahili oraz języka plemienia Kuria. Kiedy osiedliły się na stałe w 2007 r. Siostry współpracowały z miejscową ludnością z okolicznych ośmiu wiosek, aby poprawić jakość życia dla lokalnej 40-tysięcznej populacji wprowadzając na początek takie zmiany jak zaoferowanie kwalifikowanej opieki zdrowotnej przez ulepszenie miejscowej przychodni, zapewniając dzieciom edukację, wiercąc studnie z czystą i dostępną wodą, instalując internet do użytku w ambulatorium medycznym. 

*ATFGM [Association for Termination of Female Genital Mutilation] – Stowarzyszenie na rzecz Zakończenia Okaleczania Kobiet – to organizacja pozarządowa. Jej siedziba znajduje się we Centrum Kultury Ludu Kuria we wsi Masanga, w okręgu Tarime, regionie Mara w Pólnocnej Tanzanii.

MISJĄ Sióstr jest: promocja i ochrona jakości życia, praw i godności dziewcząt i kobiet, aby zapewnić im wolność jako osobom, które mają prawo decydowania o sobie.

Drogą do osiągnięcia postawionych celów jest uświadamianie społeczeństwa i samych osób, których problem przymusowego okaleczania dotyczy, o złu, jakie ono powoduje. Siostry prowadzą psycho-sojalne doradztwo, a także dają schronienie dziewczętom będącym w wieku, w którym dokonuje się obrzezania. Uciekają one z domu na pewien czas, by uniknąć bycia poddanymi okrutnemu procederowi. W latach 2008-2014 udało zorganizować się sześć “obozów ratunkowych”, których uczestniczki przygotowywano do życia w społeczeństwie bez przechodzenia przez uderzające w ich godność rytualne zabiegi. W ten sposób dziewczęta uniknęły wczesnego zamążpójścia i macierzyństwa, chorób wenerycznych oraz nie odcięto im dostępu do edukacji.

Views: 6 598