Współpraca Sióstr Miłosierdzia i Księży Misjonarzy w Etiopii

DC-CM-Ethiopia[Prowincja Etiopii] W niedzielę 12 maja 2013 r., w Domu Prowincjalnym St. Mary’s w Addis Abebie w Etiopii odbyły się warsztaty, w których uczestniczyło 29 Sióstr Miłosierdzia (reprezentujących wszystkie rodzaje posług pełnionych przez Zgromadzenie w tym kraju) oraz 6 kapłanów Zgromadzenia Misji. Głównym celem spotkania było wyznaczenie kierunków działania nowo powołanych Komisji, odpowiedzialnych za takie dziedziny służby, jak: edukacja, pomoc społeczna, zdrowie, duszpasterstwo, formacja i finanse. Warsztaty były znakomitą okazją do zacieśnienia więzi współpracy pomiędzy obiema gałęziami Rodziny Wincentyńskiej. Poprowadzone przez ks. Joe Agostino CM ze wschodnio-amerykańskiej Prowincji Zgromadzenia Misji, okazały się doświadczeniem pełnym energii, pozwalającym na osiągnięcie zamierzonych celów. Wyczucie idei współpracy i nadzieja na jej rozwój wypełniały serce każdego z uczestników. Dwie spośród Komisji (Duszpasterska i Formacyjna) mają za członków reprezentantów obu Zgromadzeń. Miejmy nadzieję, że i pozostałe będą miały w przyszłości podobny skład. Planuje się także działania w kierunku zaangażowania w tę współpracę członków pozostałych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej obecnych w Etiopii.

Tłumaczenie artykułu ze strony: www.FamVin.org/en

 DC-CM-Ethiopia-2  dc-cm-ethiopia-3  DC-CM-Ethiopia-5
Views: 5 268