Dzień Diecezjalny w Sousse (Tunis)

[Prowincja Hiszpania – Południe] W dniu 20 stycznia 2018 r. parafianie ze wszystkich diecezji Tunisu spotkały się w Sousse, aby wziąć udział w Diecezjalnym Dniu zwołanym przez Biskupa tejże diecezji. Uczestniczyły w nim dwie wspólnoty Sióstr Miłosierdzia: z Tunisu i Sfax , podobnie jak Kapłani Zgromadzenia Misji z Lagoulette i Sousse, odpowiedzialni za parafie.

Dzień ten był przygotowywany przez trzy lata w każdej parafii. W tym spotkaniu dzieliliśmy się refleksją i odpowiedzieliśmy na pytania zadane przez Biskupa.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9:00 rano od powitania uczestników i organizacji grup roboczych.

Następnie odbyła się Eucharystia koncelebrowana przez wszystkich kapłanów diecezji. Po Mszy świętej dobrze przygotowany i uroczysty posiłek zgromadził nas razem, umożliwiając nam wymianę i lepsze poznanie się. 

O godzinie 15:00 odbyło się spotkanie wszystkich grup i mieliśmy prezentację odpowiedzi na pytania, na które nie udało sie wcześniej odpowiedzieć.

Ksiądz Biskup zakończył ten dzień dziękując za dynamiczne uczestnictwo wszystkich parafii i za propozycje, które mają zostać zrealizowane w następnych miesiącach: 

przede wszystkim istnieje duże zapotrzebowanie na szkolenia we wszystkich dziedzinach: biblijnej, liturgicznej, wiedzy o kraju i religii muzułmańskiej oraz na większą znajomość i komunikację wśród wszystkich parafii. 

Miały też miejsce podziękowania dla wszystkich, którzy przygotowali ten dzień i dla chóru, który ożywiał Eucharystię i spotkanie.

Potem nastąpiło rozesłanie w stronę czterech głównych kierunków diecezji aż do następnego spotkania. 

Wspólnoty Sióstr Miłosierdzia świętego Barnaby ze Sfaksu i Tunisu

Views: 4 891