Dzień Ziemi, 22 kwietnia 2013

S. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:

[ONZ-NGO] Dzień Ziemi został ustanowiony celem rozpowszechniania wiedzy na temat środowiska, promowania ekologii oraz szacunku dla życia na naszej planecie, jak również dla podnoszenia świadomości na temat poważnego problemu dotyczącego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Dzień Ziemi, obchodzony na arenie międzynarodowej od 1990 r., jest jednym z największych wydarzeń dotyczących środowiska, w którym żyjemy. Obchody tego dnia w 2013 r. dotyczą ponad 500 mln ludzi ze 175 krajów świata. Zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje zademonstrują swoje zaangażowanie na rzecz ochrony i zrównoważenia środowiska. Wiele wspólnot połączy się w globalnym dziękczynieniu za dary Ziemi oraz w rozpowszechnianiu informacji na ważne dla  naszego środowiska tematy. Obejmują one takie zagadnienia, jak: zmiany klimatyczne, degradacja środowiska, inżynieria genetyczna. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Ziemi w sposób szczególny zwróci uwagę na problem wycieku ropy naftowej w 2010 r. w Zatoce Meksykańskiej oraz na japoński kryzys nuklearny z 2011 r. W centrum zainteresowania znajdą się ponownie: alternatywne źródła energii, w tym alternatywne w stosunku do energii nuklearnej, toksyczne środki chemiczne, zaburzenia hormonalne oraz neurotoksyny. Dzień Ziemi wzywa do dołożenia wszelkich starań, aby zatrzymać globalne ocieplenie i odwrócić zniszczenia środowiska naturalnego.

Nasze codzienne życie jest nieustannym wyzwaniem w kwestii ochrony środowiska, gdyż nasze działania zanieczyszczają i degradują mało odporne środowisko, którego ludzie i zwierzęta potrzebują, aby przetrwać. Dzień Ziemi 2013 stanowi szansę na połączenie się we wspólnych działaniach na rzecz  zmiany ekologicznej. Wybory, jakich dzisiaj dokonujemy, wpływają na naszą planetę i na życie pokoleń, które przyjdą po nas. Dołącz do ekologów, stosuj na co dzień recykling i oszczędzaj energię – nie tylko z okazji Dnia Ziemi 2013, ale i w każdym następnym dniu.

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

     
Views: 4 857