Edukacja dla promocji życia

Foto3[Prowincja Amazonii – Brazylia] Misją Wspólnoty Sióstr Miłosierdzia przy Instytucie Maryi Wspomożycielki Wiernych w mieście Cametá, w brazylijskim stanie Pará, na lewym brzegu rzeki Tocantins, jest nauczanie dzieci i dorosłych. W 2014 r. do Instytutu, którego celem jest formacja ludzka i duchowa oraz edukacja, przyjętych zostało 890 uczniów (od poziomu przedszkolnego do szkoły średniej). Wspólnota w Cametá jest również miejscem formacji Postulantek, które zgłębiają drogę duchową św. Wincentego i św. Ludwiki, przygotowując się do oddania się Bogu dla służenia Mu w Ubogich.

Siostry pracują w szkole oraz odwiedzają Ubogich w ich domach. Celem promocji swych podopiecznych Wspólnota zainicjowała „Projekt Św. Józefa dla Promocji Ubogich” zwany „Bankiem Ubogich”. Celem projektu jest wspólne rozeznanie predyspozycji osób biorących w nim udział oraz zaopatrzenie w materiały do pracy, która po przyniesieniu dochodu umożliwiłaby zwrot kosztów tychże materiałów. Źródłem finansowania Projektu są darowizny, różnego rodzaju wyprzedaże oraz sprzedaż drobiazgów wykonywanych przez Siostry w ciągu roku. Uzyskane w ten sposób środki przeznacza się np. na budowę domów, zakup środków transportu, sprzętu rybackiego, lodówek i wielu innych rzeczy, które pomogłyby tym ludziom w codziennym życiu.

 Foto4  Foto5  Foto8

Pragniemy, aby nasi podopieczni czuli się dowartościowani, a poprzez pracę osiągnęli finansową niezależność. Robimy wszystko, aby wydostać ich z sytuacji żebraków, by sami mogli zarabiać na swój chleb powszedni. Chociaż taki sposób niesienia pomocy wymaga czasu, jest to piękna i przynosząca wiele satysfakcji praca, warta włożenia maksymalnego wysiłku.

Siostry ze Wspólnoty przy Instytucie Maryi Wspomożycielki Wiernych

 Foto6  Foto7
Views: 4 588