Spotkanie Rad Prowincjalnych Hiszpanii i Portugalii 11–14 lutego

IMG8819 2

[Hiszpania Św. Wincenty – Madryt] Spotkanie otwarte zostało przez S. Marię Eugenię, Wizytatorkę Madryckiej Prowincji św. Wincentego, która zapożyczyła słowa od Św. Teresy Wielkiej. Miasto promieniuje bowiem tą Świętą [„La Santa”] z każdego zakątka. Nie dość, że pozostawiła tutaj swoje rzeczy: pióro, dzwonek, sandały, naczynia i koszyk, ale również przesłanie: “Niech nic cię nie smuci, niech nic cię nie przeraża; temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie. Bóg sam wystarczy”.

S. Kathleen, Przełożona Generalna, w swoim słowie powitania zaprosiła nas do wejścia w ducha tych dni, abyśmy mogły zrozumieć, co Bóg czyni dla nas. „Bądźmy otwarte na obfitość Bożych łask. Dajmy się przemienić w to, co przyjmujemy – Ciało Chrystusa.”

IMG7826 1O. Gregory w swojej homilii zwrócił naszą uwagę na „obcych bogów”, których wyznawanie może nam czasem grozić. Natomiast w konferencji “odważył” się nawiązać do wątku “ODWAGI” z Dokumentu Międzykonwentowego. Uważa ten Dokument za wielki dar, który trzeba ożywić we wspólnotach lokalnych. Zaprosił nas do bycia wspólnotami misyjnymi postrzeganymi w różnych relacjach: z Bogiem, z Kościołem, z Rodziną Wincentyńską oraz z naszymi Panami i Mistrzami – Ubogimi, którym służymy. Położył nacisk na potrzebę współpracy w Rodzinie Wincentyńskiej i zapowiedział nowy wincentyński rok pod hasłem: „Byłem przybyszem…”, abyśmy zastanowiły się, kto jest, a kto może być przybyszem.

S. Manuela, Wizytatorka prowincji San Sebastian ukazała rzeczywistość Zgromadzenia w Hiszpanii – wiele Sióstr, wiele rodzajów posługi Ubogim… niewielkie ziarenko, które rozrosło się, wspaniałe doświadczenie wielu Sióstr, wielu nadal służących Ubogim. Siostry usłyszały również o bieżącej sytuacji Zgromadzenia w Portugalii, gdzie w zgodzie z Konstytucjami  podjęto próbę stworzenia wspólnoty międzynarodowej „sióstr z parafii”, mieszkających w wynajętym domu.

This slideshow requires JavaScript.

Na drugi dzień S. Kathleen wygłosiła konferencję na temat: „Impuls misyjny zainspirowany miłosierdziem. Być Siostrą Miłosierdzia dzisiaj.” Przypomniała nasze „DNA”, z mocą podkreślając aspekty naszego powołania, niezbędne do bycia autentycznymi Siostrami Miłosierdzia, bez utraty odwagi naszych Świętych Założycieli, która w ich czasach wyglądała inaczej, niż obecnie. Dziś musimy przełożyć tę żarliwą miłość do ubogich, silne poczucie przynależności do Zgromadzenia i przekonanie, że jesteśmy Córkami Kościoła na realia naszych Prowincji. Matka, przy całej swojej prostocie i okazywanym zrozumieniu, wyraźnie wskazała na konkretny problem. Mówiła o maksimum i minimum – abyśmy umiały łączyć duchowość z gotowością do codziennej ciężkiej pracy. Zachęcała nas, abyśmy dawały z siebie to, co najlepsze. Jedynie Bóg zna naszą przyszłość i – jak powiedziała – “dziękuję za to Bogu”.

O. Jésus Mari Alemany SJ zaprezentował wykład pt. Poraniona ludzkość dzisiaj. Wyzwanie dla Zgromadzenia”. Przypomniał nam, że przede wszystkim jesteśmy naśladowcami Jezusa Chrystusa, a On wyprowadza nas na pustynie, na peryferia i granice. Jesteśmy uformowani jako chrześcijanie i musimy być śmiali. Pokazał nam siedem wielkich ran współczesnej ludzkości. Jako terapię, która przekształci nasz świat, przedstawił nam Plan Działań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. Na zakończenie pobudził nas do nawrócenia się na “utopię” Ewangelii i rzeczywistość Krzyża, gdzie Bóg przytula nas do siebie, a my przytulamy Jego.

Ks. Bernard rozwinął pierwszy rozdział Dokumentu Międzykonwentowego: “Styl życia dynamizowany przez Ewangelię”. Za przykład podał styl życia wspólnot pierwszych chrześcijan, czterech filarów, których nie możemy odłożyć na bok. Wezwał nas także do zaangażowania się w dzisiejszy świat: od głoszenia Słowa Bożego Ubogim, poprzez dialog międzyreligijny,  po życie prostsze dzięki Ewangelii, stając się ubogimi, aby walczyć z ubóstwem.

S. Carmen, Radna Generalna przedstawiła rozdział Dokumentu Międzykonwentowego: “Zgromadzenie ubogacane zaangażowaniem wszystkich”. Kolejny raz ucieszyłyśmy się z wezwania Zgromadzenia do przemiany na prosty styl życia, mobilność, gotowość i głęboką duchowość, na wzór pierwszych Sióstr. S. Carmen wyjaśniła proces redagowania dokumentu.  Siła płynąca z wezwania: “miejmy odwagę” stymuluje nas do jego wprowadzenia w życie.

Dwie Siostry z międzyprowincjalnej ekipy z wielkim entuzjazmem zaprezentowały dokument pastoralno-powołaniowy dla Sióstr Miłosierdzia w Hiszpanii. “Pan nieustannie wzywa do tego, byśmy stworzyły kulturę powołaniową, kształtującą życie wewnętrzne”. Musimy “promować posługę pastoralną rodzin, szczególne miejsce, w którym żyje wiara”, “podnosić świadomość wartości powołania”, “formować i wspomagać młodych”, “być radosnymi i konsekwentnymi świadkami naszego powołania”. To wszystko zobowiązuje nas do wspierania tych obranych kierunków działania oraz Sióstr, które w sposób szczególny są posłane do młodzieży.

Spotkanie zamknęła S. Juana Maria Belzunegui, przypominając wędrówkę, jaką przeżyliśmy przez te cztery dni. Podziękowała Przełożonym Prowincji Madryt-San Vicente za przyjęcie i gościnność, Komisji Koordynacyjnej i Liturgicznej za ich pracę, Księżom Dyrektorom Prowincjalnym za  zaproszenie do wspólnego STOŁU z Jezusem Chrystusem oraz wszystkim obecnym za ich entuzjastyczne uczestnictwo.

fragmenty przemówienia S. Juany Marii Belzunegui
podczas uroczystego zamknięcia spotkania

Views: 6 137