Angielskie tłumaczenie 14-tomowego dzieła Coste’a

contact for future[Prowincja St. Louise, USA] Po około 40 latach, Wincentyński Projekt Tłumaczenia został ukończony. Ostatni z 14 tomów angielskiej edycji dzieł Coste’a, zawierających spuściznę duchową św. Wincentego, został wydany we wrześniu 2014 r. Tak więc biura pracujące dla Projektu zostają obecnie zamknięte, jednak efekt ich pracy pozostanie nadal dostępny. Wydane drukiem książki zostały przewiezione do budynku Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Filadelfii, gdzie za ich przechowanie i rozprowadzanie odpowiedzialni będą odtąd tamtejsi Księża Misjonarze. Wszystkich zainteresowanych nabyciem któregokolwiek z tomów dzieła: Wincenty a Paulo: Korespondencja, Konferencje, Dokumenty (w języku angielskim), odsyłamy pod wskazany poniżej adres:

Nick Gibboni

Director of Operations

Central Association of the Miraculous Medal

475 E. Chelten Avenue

Philadelphia, PA 19144

215-848-1010 x232 (Office)

215-915-0223 (Cell)

267-299-1463 (Fax)

ngibboni@cammonline.org (email)

Views: 4 621