Siedem dziewcząt rozpoczęło formację Postulatu

[Prowincja Mozambiku] Nasza formacja w Postulacie rozpoczęła się od rekolekcji przygotowanych przez Księdza Dyrektora Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Ojca Fernando. Tematem rekolekcji było: “Naśladowanie Jezusa i wymogi powołania”. Ojciec Dyrektor podkreślił, że celem spotkania z Bogiem jest poznanie Go, jak również pozwolić na to, by być przez Niego poznanym. Inna ważna myśl to ta, że konieczne jest poznanie Boga, aby odpowiedzieć na jego wezwanie i by się na Niego otworzyć. Ojciec Dyrektor zakończył konferencje mówiąc, że pierwszym krokiem dla tych, którzy idą za Jezusem jest ciągła dyspozycyjność, umiejętność rezygnacji z wszelkich zabezpieczeń, wyruszenie w drogę i nie zawracanie z niej z jakiegokolwiek powodu. Aby utrzymać się na dobrej drodze trzeba wchodzić przez ciasne drzwi, ponieważ jest to ścieżka łaski, a  każdy krok wymaga pewnego cierpienia. Jezus zachęca nas, abyśmy stracili życie za Jego Ewangelię, ponieważ naśladowanie Chrystusa jest pielgrzymowaniem w kierunku, w którym nas zaprasza.

Nasze rekolekcje były bardzo bogate, pożyteczne i były czasem odnowy i oczyszczenia. Zakończyłyśmy dzień celebracją Sakramentu Pojednania.

Uroczysta Eucharystia naszego przyjęcia do Postulatu przebiegła bardzo pięknie i był to moment głębokiego wzruszenia, radości i wielkiej wdzięczności Bogu za dany nam dar. Wspólnota Sióstr ze swej strony powitała nas z ogromną radością na początku kolejnego etapu formacji. 

Podsumowując chcemy podziękować Siostrom, które nam towarzyszyły na tym początkowym etapie naszej drogi. Niech Bóg wynagrodzi każdą z nich. Dziękujmy z całego serca.

Postulantki

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Views: 3 474