„Wiara jest decyzją o tym, że jest się z Panem, żyje się z Nim.”

[Prowincja Peru] Siostry Miłosierdzia Prowincji Peru z radością obchodziły 182. rocznicę objawień Matki Bożej od Cudownego Medalika św. Katarzynie Labouré oraz 379. rocznicę założenia Zgromadzenia.

Dnia 27 listopada, w atmosferze Święta Matki Bożej od Cudownego Medalika, przyjęłyśmy dziewczęta i Siostry rozpoczynające kolejne etapy swojej formacji początkowej:

  • Postulat: odpowiadając na wezwanie Jezusa, Aidé Catamayo opuściła pięć towarzyszek z Pre-postulatu, aby dołączyć do trzech Postulantek.
  • Seminarium: dwie nowe Siostry – S. María Flor i S. Mary Nelly, z poczuciem szczęścia i z hojnością rozpoczęły wspaniałą drogę formacji dla głębszego oddania się.
  • Posłanie do służby Chrystusowi w Ubogich: z wielką radością brałyśmy udział w celebracji Posłania do służby Chrystusowi w Ubogich S. Roxany Atencio, S. Janet Fernández i S. Mirian Alberca, dla których skończył się czas formacji w Seminarium. Z nostalgią opuściły podwoje Seminarium, jednak szczęśliwe, że mogą iść służyć Chrystusowi w braciach i siostrach dotkniętych ubóstwem.

Otwarcie Roku Wiary – Roku Powołań w Prowincji

Tego samego dnia, przekonane, że „wiara jest decyzją o tym, że jest się z Panem, żyje się z Nim” (Porta Fidei 10) oraz podejmując radykalne zaangażowanie w Duszpasterstwo Powołań, z entuzjazmem rozpoczęłyśmy w naszej Prowincji  ROK WIARY – ROK POWOŁAŃ.

W tym roku cała Prowincja pragnie zjednoczyć się w intensywnej modlitwie o ożywienie wiary, wzrost powołań i o wierność naszemu powołaniu. S. Wizytatorka wręczyła każdej Siostrze Służebnej [Przełożonej Domu – przyp. tłum.] świecę i broszury powołaniowe przeznaczone do celebracji we Wspólnotach lokalnych. Każda ze Wspólnot czuwać będzie na modlitwie przy zapalonej świecy w oznaczonym dniu miesiąca, tak że nie będzie dnia, w którym nie modliłybyśmy się o powołania w Kościele, a w szczególny sposób o powołania do naszego „maluczkiego” Zgromadzenia.

     
Views: 4 049