Pierwsze spotkanie Sióstr Służebnych kontynentu Azjatyckiego

[Tajlandia] Pierwsze spotkanie Sióstr Służebnych [Przełożonych Wspólnot lokalnych w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia, przyp. tłum.] kontynentu Azjatyckiego miało miejsce w Domu Rekolekcyjnym Najświętszej Maryi Panny od Cudownego Medalika w Chachengsao (Tajlandia), w dniach 2-11 marca 2012 r. Ośrodek prowadzony przez Siostry św. Pawła z Chartres posiada kaplicę, która jest repliką kaplicy z naszego Domu Macierzystego w Paryżu. Był to więc znaczący element w sesji, której temat brzmiał: „Siostra Służebna… otwarta na Ducha, który przemienia, Źródło Proroctwa i Nadziei”.

W spotkaniu uczestniczyło 56 Sióstr z 8 Prowincji (Chin, Indii Północnych i Południowych, Indonezji, Japonii, Filipin, Tajlandii i Wietnamu), a także 6 członkiń Lokalnych Komisji Przygotowawczych. Przywilejem była obecność na tym historycznym spotkaniu S. Evelyne Franc, Przełożonej Generalnej, Ks. Patricka Griffin’a, Dyrektora Generalnego oraz S. Madeline Hara, Radnej Generalnej dla kontynentu azjatyckiego.

     

WIDZIEĆ – oznacza WIDZIEĆ oczami, ZNAĆ umysłem, ROZUMIEĆ sercem. Dostrzegłyśmy w naszych zróżnicowanych sytuacjach i doświadczeniach wspólne pragnienie wierności, wspólny wysiłek na drodze ożywiania i kierowania, bycie „u siebie” w różnorodności języka, kultury, pożywienia…, więź opartą na miłości oraz przywiązanie do charyzmatu, a także głęboką miłość do Zgromadzenia, które nas łączy.

OCENIAĆ – oznacza ROZWAŻAĆ sercem, KONTEMPLOWAĆ i PODEJMOWAĆ REFLEKSJĘ na modlitwie, ROZEZNAWAĆ Wolę Bożą.

S. Evelyne, w swojej pierwszej konferencji – Zgromadzenie i każda z nas – wezwała do jeszcze większej i głębszej miłości do powołania i do Zgromadzenia. Przedstawiając w kolejnym wystąpieniu nowy Przewodnik dla Sióstr Służebnych nasza Matka podkreśliła ważność misji Siostry Służebnej oraz fakt, że formacja Przełożonych była wielką troską Zgromadzenia od samych jego początków.

Ks. Patrick użył biblijnego obrazu umywania stóp, mówiąc: „Czynimy to, co czynimy, nie ze względu na reguły czy prawo, ale ze względu na miłość. Nie jesteśmy związani wymaganiami prawa, ale więzią troski o drugiego człowieka. Ponieważ stawiamy go na pierwszym miejscu, dlatego otwieramy się na jego potrzeby i pragnienia bardziej, niż na swoje własne. Czynimy to przez całe życie, każdego dnia dla Pana. Wy czynicie to dla Sióstr we Wspólnocie jako ich służebnice…”

Spotkania przeprowadzone przez S. Madeline oparły się na tekstach źródłowych – Dokumentach Zgromadzenia i stanowiły ogólne spojrzenie na fundament naszych przekonań.

DZIAŁAĆ – oznacza WPROWADZAĆ W ŻYCIE TO, CO ROZEZNAJEMY JAKO WOLĘ BOŻĄ

Na poziomie osobistym: jak postrzegam siebie jako Siostrę Służebną? Jaki dar gościnności i służby ofiaruję moim Siostrom?

Na poziomie Prowincji: Jakie są konkretne sposoby ożywienia i ulepszenia:

1. Komunikacji, kierowania i odpowiedzialności

2. Formacji ciągłej Sióstr Służebnych

Pierwsze spotkanie Sióstr Służebnych kontynentu Azjatyckiego było jednocześnie wydarzeniem historycznym, jak i ważnym elementem teraźniejszości, gdyż wyraźnie i przejrzyście potwierdziło istotną misję i rolę Siostry Służebnej we Wspólnocie lokalnej, Prowincji i Zgromadzeniu. Zarówno dla Sióstr Służebnych, jak i dla Wizytatorek obecnych na spotkaniu, jasnym było, że to kim jesteśmy – nasza TOŻSAMOŚĆ, nasze POCZĄTKI, decydują o tym, kim mamy być, jakie mają być nasze decyzje, styl życia i służba.

„… próba odnowy lub przystosowania, której punktem wyjścia nie byłoby pragnienie zwrócenia większej uwagi na ducha pierwotnego, byłaby skazana na niepowodzenie.”

(Matka Suzanne Guillemin, 1.01.1965)

S. M. Teresa MUEDA, Wizytatorka Prowincji Filipin

S. Violeta CECILIO, Sekretarka Spotkania, Prowincja Tajlandii

Views: 4 720